Artikler og fagstoff

Når barn og unge sliter psykisk
Når barn og unge sliter psykisk

Når barn og unge sliter psykisk: Fysioterapeuter trenger spesialisert kompetanse Hvordan kan fysioterapeuter forstå, møt...

Få en dypere forståelse av mennesker med traumatiske livserfaringer
Få en dypere forståelse av mennesker med traumatiske livserfaringer

Få en dypere forståelse av mennesker med traumatiske livserfaringer Fysioterapeuter har og bør ha en selvsagt rolle i fo...

Når selvmordstankene er der – hvordan møte en livskrise
Når selvmordstankene er der – hvordan møte en livskrise

Når selvmordstankene er der – hvordan møte en livskrise Mange fysioterapeuter møter pasienter med alvorlig problematikk ...

Webinar om psykiske lidelser 1.–2. november
Webinar om psykiske lidelser 1.–2. november

Webinar om psykiske lidelser 1.–2. november «Psykiske lidelser: diagnoser, medikamenter og rusmiddelproblematikk» er et ...

Rus og psykiske lidelser: stygge helseforskjeller
Rus og psykiske lidelser: stygge helseforskjeller

Psykiske lidelser og rus: «En av de styggeste helseforskjellene her i landet» Mennesker med alvorlige psykiske lidelser ...