Webinar om psykiske lidelser 1.–2. november 

JorunnSudbø_LineGiusti_1000x750«Psykiske lidelser: diagnoser, medikamenter og rusmiddelproblematikk» er et kurs utviklet i samarbeid med NFFs faggruppe for psykomotorisk fysioterapi.

Dette todagers webinaret er for deg som ønsker økt kunnskap om ulike psykiatriske diagnoser og symptombilde for å kunne identifisere og fremme forståelse for å møte psykisk lidelse på en hensiktsmessig måte. Det belyser også hvordan terapeutens egenomsorg spiller en rolle i arbeidet med denne pasientgruppen.

Påmeldingsfrist: 15. oktober.

Kursledere er Jorunn Sudbø og Line Merete Giusti (bildet, fra venstre).

Utfordringer for samfunnet – og fysioterapeutene
Ferske tall fra Nav viser at psykiske lidelser er den sykdomskategorien som øker mest som årsak til sykefravær. I andre kvartal 2023 utgjorde sykefravær på grunn av psykiske lidelser nær 1,9 millioner tapte dagsverk, og rundt 25 prosent av det totale legemeldte sykefraværet handler nå om psykiske lidelser.

– Dette er viktig kunnskap for alle som følger opp sykmeldte og de som har ansvaret for det psykososiale arbeidsmiljøet, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i Nav.

Samtidig er det mange fysioterapeuter som kan føle at de kommer til kort i møtet med mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser. Ikke minst gjelder det hvordan fysioterapeutene kan ivareta deres behov i behandling. Det er forståelig, for utdanningen forbereder ikke fysioterapeuter godt nok til dette, ifølge utredninger som er gjort i forbindelse med utviklingen av nye retningslinjer for helse- og sosialfaglige utdanninger (RETHOS).

Foreleserne på webinaret:

Bjørn Hofmann 
er professor i medisinsk filosofi og etikk ved Senter for medisinsk etikk ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo og ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU Gjøvik.

Tore Willy Lie
har bachelorgrad i psykologi, videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser og en mastergrad i psykisk helsearbeid.

Sonja Mellingen
er psykolog med klinisk spesialitet i rus- og avhengighet.

Doris Drews
er spesialist i psykiatri med mange års erfaring i behandling av sterkt traumatiserte klienter, og arbeider i dag som overlege og teamleder for et ambulant akutteam ved en psykiatrisk poliklinikk i Oslo.

Les mer om webinaret og meld deg på:

Psykiske lidelser: diagnoser, medikamenter og rusmiddelproblematikk

Meld deg på her

Kanskje du også liker

Høring - Gjennomgang av allmennlegetjenesten
Høring - Gjennomgang av allmennlegetjenesten
26 september, 2023

Høring - Gjennomgang av allmennlegetjenesten Fysioterapeuter bør få henvisningsrett, og oppgavedeling må til for å sikre...

Kurs i ortogeriatri og osteoporose
Kurs i ortogeriatri og osteoporose
12 april, 2023

Fysioterapi for eldre – ortogeriatri og osteoporose I høst kan du skaffe deg et solid grunnlag for god og kunnskapsbaser...

På tide å handle!
På tide å handle!
2 februar, 2023

Klar melding fra Helsepersonellkommisjonen - Nå er tiden kommet for å handle!