Artikler og fagstoff

To manuellterapi-klassikere i høst
To manuellterapi-klassikere i høst

To manuellterapi-klassikere i høst Klinisk resonnering innen en moderne biopsykososial forståelse for helse og sykdom, o...

Temadag 31. mai: digitalisering i fysioterapi
Temadag 31. mai: digitalisering i fysioterapi

Fysioterapitjenester i utvikling: Om å forstå og utnytte de digitale mulighetene På temadagen om digitalisering i fysiot...

Når barn og unge sliter psykisk
Når barn og unge sliter psykisk

Når barn og unge sliter psykisk: Fysioterapeuter trenger spesialisert kompetanse Hvordan kan fysioterapeuter forstå, møt...

Behandling til å sovne av
Behandling til å sovne av

Behandling til å sovne av Høstens tverrfaglige kurs i medisinfri søvnbehandling er simpelthen en drøm for fysioterapeute...

Hjertesykdommer – «A til Å»-kompetanse for fysioterapeuter
Hjertesykdommer – «A til Å»-kompetanse for fysioterapeuter

Hjertesykdommer – «A til Å»-kompetanse for fysioterapeuter I høst kommer det etterspurte og praksisnære kurset «Fysioter...

Temakurset «Forebygging av funksjonssvikt og fall»
Temakurset «Forebygging av funksjonssvikt og fall»

Temakurset «Forebygging av funksjonssvikt og fall» Dette ene av tre kurs i rekken Fysioterapi i geriatrien har fokus på ...

Få en dypere forståelse av mennesker med traumatiske livserfaringer
Få en dypere forståelse av mennesker med traumatiske livserfaringer

Få en dypere forståelse av mennesker med traumatiske livserfaringer Fysioterapeuter har og bør ha en selvsagt rolle i fo...

Når selvmordstankene er der – hvordan møte en livskrise
Når selvmordstankene er der – hvordan møte en livskrise

Når selvmordstankene er der – hvordan møte en livskrise Mange fysioterapeuter møter pasienter med alvorlig problematikk ...

Årsmøtesesongen er her!
Årsmøtesesongen er her!

Årsmøtesesongen er her! Lungefunksjon og hjerterehabilitering, råd i byggeprosjekt og dosering og intensitet er noen av ...

Innføringskurs i ultralyd av lunger og diafragma
Innføringskurs i ultralyd av lunger og diafragma

– Diagnostisk ultralyd av lunger er det nye stetoskopet! I innføringskurset om ultralyd av lunge og diafragma kombineres...