Norsk Fysioterapeutforbund tar grep etter millionunderskudd

Gerty Lund foto Bo 3

Norsk Fysioterapeutforbunds Forbundsstyre foreslår et budsjett som gir 8.2 millioner kroner i overskudd i neste rammeperiode. – Det må til for å sikre forsvarlig drift, sier forbundsleder Gerty Lund.

Tidligere i år ble det kjent at Norsk Fysioterapeutforbund går med et underskudd på 3,2 millioner kroner i 2022, i følge prognosen. Underskuddet skyldes reduserte inntekter som følge av lavere økning i antallet yrkesaktive medlemmer enn budsjettert.

Det er også en økning i antall medlemmer som blir pensjonister, og det har det ikke vært tatt tilstrekkelig høyde for i budsjettet.

Personalkostnadene har også vært høyere enn budsjettert, blant annet som følge av økt pensjonskost. Forbundet har også brukt mer penger på konsulentbistand for regnskap og innføring av nye datasystemer enn budsjettert. Strøm og husleie har også økt mer enn forutsatt i budsjettet.

Etter at underskuddet ble kjent, har en arbeidsgruppe jobbet med å foreslå et nytt rammebudsjett for perioden 2023-2025. Forbundsstyret behandlet saken 8. november. 

I- I en slik situasjon er det viktig å justere styrefarten for å redusere risikoen for driftsunderskudd i årene fremover. Målet er å oppnå et driftsresultat for å bygge opp egenkapitalen til et tilfredsstillende nivå, sier forbundsleder Gerty Lund.

Forsiktig økning i medlemstallet

Blant tiltakene Forbundsstyret foreslår, er å redusere forventet økning i antallet yrkesaktive medlemmer. I tillegg reduseres personalkostnadene i sekretariatet med nesten seks millioner kroner samlet i tre-års perioden.

Forbundsstyret foreslår også å fryse lønnen til alle fem regionlederne, generalsekretær og forbundsleder i 2023, samtidig som de ikke foreslår delvis frikjøp av leder for Næringspolitisk råd.

 Reduserer overføringene til politikerne

Forbundsstyret foreslår også å redusere overføringene til styrer, råd og utvalg med 250.000 kroner og overføring til faggrupper og regioner med til sammen 900.000 kroner samlet i tre-års perioden.-

- For å erstatte medlemmer som endrer status fra yrkesaktive til pensjonister kreves det cirka 100 nye yrkesaktive medlemmer hvert år. I tillegg tar vi mål av oss til å øke med ytterligere 12 medlemmer hvert år i rammeperioden. Samlet trenger vi med andre ord 112 nye yrkesaktive medlemmer årlig, sier Lund.

 Hun har forståelse for at enkelte eventuelt reagerer på reduksjonene som foreslås i rammebudsjettet.

 Innstramminger er nødvendig

Lund mener forslaget til rammebudsjett sikrer at Norsk Fysioterapeutforbund vil være en sterk organisasjon for alle fysioterapeuter, turnusfysioterapeuter og studenter.

- Vi har tross alt fortsatt nærmere 90 millioner kroner til rådighet årlig. Det er viktig for Forbundsstyret at budsjettkuttene i minst mulig grad går på bekostning av medlemstilbudet, sier Lund.

 Innsparingene vil ikke berøre opplæringen av tillitsvalgte og kontaktpersoner eller medlemmenes mulighet til å søke bistand fra disse. NFFs virksomhet finansiert av Fysiofondet gjennomføres i samsvar med tildelte midler fra Fysiofondet. Det betyr at både kurstilbud samt etter- og videreutdanningstilbudet skal utvikles videre i perioden. 

- Norsk Fysioterapeutforbund er et profesjonsforbund som samler mangfoldet av fysioterapeuter og vi vil opprettholde et bredt tilbud. Vi har mye å tilby. Blant annet har vi en omfattende kursportefølje. Vi har profesjonelle forhandlere på tariff og lønn for ansatte og vi stiller med solid kunnskap i forhandlinger for avtalefysioterapeuter. Våre regionledere gjør en formidabel jobb for medlemmene i sin region og faggruppene vil fortsette sitt viktige arbeid, sier Lund.

 Hun poengterer at forbundet også har gode medlemsfordeler som gode og nyttige forsikringer både for ansatte og selvstendig næringsdrivende, gode lånevilkår, leieavtaler på feriehus og biler, for å nevne noen.

- Vi har også et særdeles kompetent sekretariat som bistår våre medlemmer med små og store utfordringer hver eneste dag, sier Lund.

 
Som også ser frem til behandlingen av rammebudsjettet i slutten av november.

 - Det er delegatene på Hovedlandsmøtet som vedtar rammebudsjettet og som dermed legger føringene for organisasjonens arbeid de neste tre årene. Bestillingene fra Hovedlandsmøtet til organisasjonsleddene må stå i forhold til de ressursene forbundet har til rådighet. Jeg ser frem til gode og konstruktive debatter om budsjettet på Hovedlandsmøtet, sier Lund.

Du finner alle sakene til Hovedlandsmøtet ved å klikke her

 Forbundsstyret har foreslått følgende tiltak:

  • Reduksjon i personalkostnader med 5.9 millioner kroner
  • Reduksjon i forventet medlemsvekst
  • Fryse lønn til fem regionledere, generalsekretær og forbundsleder i 2023
  • Ikke frikjøp av leder for Næringspolitisk råd
  • Redusert overføringer til faggrupper
  • Redusert overføringer til regioner
  • Beholde midler til politisk påvirkningsarbeid på samme nivå som i 2022
  • Reduksjon i administrative kostander
  • Fjernet midler til styrets disposisjon
  • Reduserte midler til styre/råd/utvalg

 Foto: Bo Mathisen.

 

 

 

 

 

Kanskje du også liker

Programkomiteen for Verdenskongressen i 2025
Programkomiteen for Verdenskongressen i 2025
1 september, 2023

Verdenskongressen 2025 – programkomiteen er kunngjort World Physiotherapy arrangerer sin neste verdenskongress i fysiote...

Valg i NFF for 2023–2025
Valg i NFF for 2023–2025
1 desember, 2022

Disse ble valgt på Hovedlandsmøtet 2022 I dag gjorde Hovedlandsmøtet sine valg av kandidater til sentrale verv i Norsk F...