Enighet mellom Unio og Virke

 

Enighet-virke_forhandlinger_edvin_sovik_0

Onsdag 19. juni 2024 ble det enighet i forhandlingene mellom Unio og Virke om hovedoppgjøret for fire av landsoverenskomstene i HUK-området (helse, utdanning og kultur).

Enigheten omfatter landsoverenskomstene for helse- og sosialtjenester, for utdanning, for  barnehager og for spesialisthelsetjenesten. De tre første av disse landsoverenskomstene korresponderer med tariffområde KS, den fjerde med Spekter. Unio fremmet krav i tråd med det som ble resultatene etter forhandlingene i KS og Spekter.

Et resultat på nivå med KS og Spekter
– Medlemmene våre er sikret et resultat som er på nivå med det medlemmene i henholdsvis KS og Spekter har fått. Forhandlingene har vært krevende, vi fikk ikke til alt vi ønsket oss, men vi er fornøyde med at vi har kommet frem til en forhandlingsløsning. For Unio er det et viktig prinsipp at resultatet i Virke forblir i tråd med den bransjestandarden som er etablert i offentlig sektor, sier Unios forhandlingsleder Eirik Rikardsen fra NSF.

Unio forhandlet parallelt med LO, YS og Akademikerne. Forhandlingsløsningen ble anbefalt av alle parter, men skal nå vedtas i det enkelte forbund.

Se protokollen fra HUK-forhandlingene med Virke

Utsetter oppgjøret som korresponderer med det statlige tariffområdet
Hovedtariffoppgjøret for overenskomstene som korresponderer med det statlige tariffområdet, gjennomføres etter at vi har et resultat i det statlige tariffområdet. Det vil skje først til høsten, siden streiken i staten ble stoppet av lønnsnemnd tidligere i juni.


(Bildet: Forhandlingsleder i Unio Virke, Eirik Rikardsen, sammen med Virkes forhandlingssjef, Ann Torunn Tallaksen. Foto: Edvin Søvik/NFS/UNio Virke.)

Kanskje du også liker