Landry ble valg til ny president i World Physiotherapy

Gerty og Landry

Billedtekst: Forbundsleder Gerty Lund er fornøyd med valget av Michel Landry som ny president i World Physiotherapy.

Michel Landry, medlem af Canadian Physiotherapy Association, ble valgt til ny president i World Physiotherapy. Det skjedde under generalforsamlingen i Dubai 31. mai.

Suh-Fang Jeng, som er medlem af Taiwan Physical Therapy Association, ble valgt til nestformann.

- Jeg er fornøyd med resultatet og ser frem til å samarbeide med den nye presidenten, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund.

Hun mener det er en fordel av Landry er tilknyttet fysioterapiutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet.

I 2023 har World Physiotherapy 129 medlemsorganisajoner. 118 stemmeberettigede delegater deltok i valget under organisasjonens 20. generalforsmaling. Av de 118 deltok 115 i den elektroniske avstemningen, i følge en pressemelding fra World Physiotherapy.

Etter to avstemningsrunder ble Michel Landry valg. I følge nettsidene til Høgskulen på Vestlandet, er Landry en helsepolitisk og helsetjenesteforsker. Studieretningen er politiske implikasjoner av gapet mellom tilgjengelig tilbud og økende etterspørsel etter rehabilitering og helsetjenester på tvers av omsorgen.

Landry har hatt kliniske lederstillinger i den private rehabiliteringssektoren i Ontario, Canada og innen internasjonal humanitære bistands- og utviklingsbyråer i konflikt- og katastrofeinnsillinger.

Ved Høgskulen Vestlandet foreleser Landry om rehabiliteringens politikk og politiske dynamikk.

Nestformann Suh-Fang Jeng, ble valgt uten motkandidater.

Kontingenten øker

Norge ønsket i utgangspunktet ikke å øke medlemskontingenten med fem prosent hvert år i de neste fem årene, slik det var foreslått i budsjettet. Sammen med de andre nordiske landene, foreslo Norsk Fysioterapeutforbund at økningen skulle være fem prosent i 2024 og to prosent de neste tre årene. Det ble nedstemt.

Dermed var det duket for et nytt forslag fra styret, hvor Norge ga sine innspill. Vedtaket ble da som følger: Medlemskontingenten øker med to prosent i hele perioden (2024-2027).

Forslag om lovendringer ble trukket

Styret i World Physiotherapy kom til generalforsamlingen med forslag om å endre flere lover som - etter Norge og de nordiske landenes syn - ville innskrenke regionenes selvstendighet. Styret trakk til slutt forslaget.

- Jeg er godt fornøyd med generalforsamlingen. Det har vært til tider hektiske og interessante debatter. Det er bra, sier forbundsleder Gerty Lund etter at møtet ble avsluttet 31. mai.

 

 

 

Kanskje du også liker

Lønnsforhandlingene i Oslo: Krever reallønnsvekst
Lønnsforhandlingene i Oslo: Krever reallønnsvekst
27 april, 2023

Lønnsforhandlingene i Oslo: Krever reallønnsvekst I dag startet lønnsforhandlingene i Oslo kommune. Unio krever en høyer...

Lønnsforhandlingene i Spekter i gang
Lønnsforhandlingene i Spekter i gang
24 april, 2023

Spekter-forhandlingene åpnet i dag I dag gikk startskuddet for årets lønnsoppgjør for Unios nesten 53 000 medlemmer i Sp...

O juli med din glede ...
O juli med din glede ...
28 februar, 2023

Ferie og fravær for fysioterapeuter «Alt» du trenger å vite om ferie og fravær enten du er selvstendig næringsdrivende, ...