Lønnsoppgjøret: Mer enn frontfaget også i Oslo

Forhandlerne fra Unio Oslo signerer forhandlingsprotokollen_1000xPartene i lønnsoppgjøret i Oslo kommune er kommet til enighet. Rammen for oppgjøret er 5,4 prosent, noe som er godt over anslaget for rammen i frontfaget.

Søndag ble Unio Oslo enig med Oslo kommune i årets mellomoppgjør. Lørdag ble det enighet i kommunesektoren ellers (KS), mens det allerede på fredag ble enighet i staten. Forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Therese Thyness Fagerhaug, er fornøyd med å ha fått gjennomslag for kravene Unio stilte inn i oppgjøret.

– Vi har fått gjennomslag for våre hovedkrav om en ramme  godt over frontfaget og reallønnsvekst for alle, sier hun.

Realvekst med prisvekstanslaget
I frontfaget endte rammen for oppgjøret på 5,2 prosent, mens den i Oslo kommune ble 5,4 prosent. I år har Teknisk beregningsutvalg (TBU) anslått at prisveksten blir 4,9 prosent, noe som gjør at alle Unio Oslos medlemmer sikres reallønnsvekst dersom anslaget fra TBU stemmer.

Det økonomiske i årets oppgjør:
De som har opp til lønnstrinn 35 og tjener inntil 541 800 kroner, får et tillegg på 32 600 kroner. Alle som ligger i lønnstrinn 36 og høyere, får et tillegg på 6,0 prosent.

Lønnstilleggene gjelder fra 1. mai 2023.

Oppgjøret er anbefalt av alle forbundene i Unio, og skal ikke på uravstemning.

Tydelige signaler fra kommunen om lønn
Thyness Fagerhaug mener løsningen i årets lønnsoppgjør viser at Oslo kommune ønsker å beholde og rekruttere folk med høy utdanning. Og at lønn er et viktig virkemiddel.

– Vi har lenge pekt på at både staten og nærliggende kommuner konkurrerer med Oslo om høyt utdannet arbeidskraft. Med dette oppgjøret viser Oslo at de ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver, også for våre medlemmer, fastslår Thyness Fagerhaug. Det er også viktig for Unio Oslos forhandlingsleder å påpeke at det har vært flere dårlige oppgjør for medlemmene Unio representerer de siste årene.

Retter opp noe av skjevheten
– Dette retter opp noe av skjevheten fra tidligere år og er et godt signal om anerkjennelse fra kommunen til våre medlemmer om den viktige jobben de gjør, sier hun.

I alle lønnsoppgjørene hittil i år har det vært en lavtlønnsprofil, og det har også blitt tatt hensyn til i Oslo.

Utdanning og ansiennitet
– Det er dyrtid i Norge nå, og det er ekstra dyrt å bo i Oslo. Derfor var det viktig med et oppgjør som traff ansatte på alle deler av lønnsstigen. Unio Oslo har vært opptatt av å løfte alle i dette oppgjøret, samtidig som det måtte bli et godt oppgjør for dem med høy utdanning og ansiennitet, sier Thyness Fagerhaug.

Forhandlingslederen trekker frem samarbeidsklimaet som avgjørende for at man også i år kom fram til en løsning:

– Det har vært god tone mellom partene i årets oppgjør. Det bidro helt klart til at det ble enklere å komme frem til en løsning også i år, sier Thyness Fagerhaug.

Se ny lønnstabell fra 1. mai 2023

(Tekst og foto: fra Unio.no. Signering av forhandlingsprotokollen. I forgrunnen, fra Unio Oslo kommune: forhandlingsleder Therese Thyness Fagerhaug og Bård Eirik Ruud. Foto: Arun Ghosh/Utdanningsforbundet.)

Kanskje du også liker

Enighet i andre del av Virke-oppgjøret
Enighet i andre del av Virke-oppgjøret
15 november, 2022

Enighet i andre del av Virke-oppgjøret Unio-forbundene har oppnådd enighet i hovedoppgjøret med Virke for de virksomhete...

Enighet i Virke-oppgjøret
Enighet i Virke-oppgjøret
20 juni, 2023

Enighet i Virke-oppgjøret Utpå kvelden 19. juni nådde Unio-forbundene frem med viktige krav for medlemmene som er ansatt...