Enighet i lønnsforhandlingene for sykehusfysioterapeutene i Spekter

Gerty Lund og Bjørn Skrattegård underskriver Spekter A2-avtalen_1000x750Onsdag 7. juni ble det gjennomført forhandlinger om overenskomstens del A2 for Spekter område 10 og 13. Resultatet er minimum 5 prosent i generelt tillegg til alle medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund.

Om lag 1500 av NFFs medlemmer i helseforetak og sykehus med driftsavtale er omfattet av forhandlingene.

NFFs delegasjon besto av forbundsleder Gerty Lund, forhandlingssjef Stine Malerød, advokatfullmektig Lars Engebretsen og business controller Salvatore Scoglietti.

Om resultatet: 
Alle NFFs medlemmer får som minimum et generelt tillegg på 5,0 prosent på sin lønn, og minstelønnssatsene er oppjustert. Justeringer på de ulike trinnene varierer fra 5,0 til 5,9 prosent, og det har kommet inn et nytt trinn for 6 års ansiennitet. Generelt tillegg og justering av minstelønnssatser gjelder fra 1. juli. I tillegg løftes spesialfysioterapeut med 10 års ansiennitet eller mer, videre til ny minstelønn på kr 650 000 fra 1. november i år.

Det skal ikke gjennomføres lokale forhandlinger på B-delsnivå i år.

Se vedlagte protokoller for detaljert informasjon.

Forbundsleder Gerty Lund har ledet forhandlingene, og oppsummerer dagen slik:

– Det har vært interessante, men også tidvis krevende forhandlinger. Resultatet er i stor grad i tråd med våre krav, og alle våre medlemmer er sikret en lønnsvekst på minimum 5,0 % i dette oppgjøret. Vi er svært fornøyd med å ha fått minstelønn til 650 000 for spesialfysioterapeuter med 10 års ansiennitet eller mer allerede i inneværende år. I tillegg har vi fått en klarere tekst knyttet til muligheten for å få lønnstillegg utenom lønnsoppgjøret for blant annet å beholde fysioterapifaglig kompetanse, som våre tillitsvalgte og medlemmer må være oppmerksomme på.

Protokoll område 10
Protokoll område 13

(Bildet: Forhandlingslederne Gerty Lund for NFF og Bjørn Skrattegård for Spekter underskriver protokollene.)

Kanskje du også liker