Lund på innspillsmøte med helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre

Dette kan fysioterapeuter bidra med på legekontoret

Skjermbilde 2024-06-25 kl. 10.33.26

Fysioterapeuter kan bidra med å undersøke, diagnostisere og henvise muskel- og skjelettpasienter.

Det var blant tiltakene forbundsleder Gerty Lund foreslo for helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre, da Lund deltok i innspills-møte om fastlegeordningen i dag, tirsdag 25. juni.

Regjeringen jobber i disse dager med en stortingsmelding om allmennlegetjenesten. I den forbindelse deltok Lund og Norsk Fysioterapeutforbund med innspill til blant annet oppgavedeling.

- Vi har full forståelse for utfordringene fastlegeordningen har, og mener bedre bruk av helsepersonells ekspertise blant annet via systematisk oppgavedeling, kan bidra til å løse noen av utfordringene, sa Lund.

Hun mener bruk av rett person på rett sted, første gang og til enhver tid vil bidra til bedre bruk av ressurser, økt kapasitet og økt kvalitet.

- Vi har allerede mange eksempler på bedre oppgavedeling mellom leger og fysioterapeuter på sykehus og skadepoliklinikk, sa Lund.

Gerty på innspillsmøte

Billedtekst: Forbundsleder Gerty Lund under innspillsmøte.

Muskel- og skjelett

Norsk Fysioterapeutforbund mener fysioterapeuter kan bidra med å undersøke, diagnostisere og eventuelt henvise muskel- og skjelettpasienter. Det gjelder både pasienter med langvarige og sammensatte smertelidelser og pasienter med akutte og subakutte skader eller sykdommer.

Forbundet mener fysioterapeuter også kan utføre funksjonsvurderinger for NAV, følge opp og delta i dialogmøter og andre oppfølgingsmøter med NAV samt følge opp og samhandle med spesialisthelsetjenesten.

Andre sykdommer og lidelser

Innenfor andre sykdommer og lidelser mener Norsk Fysioterapeutforbund fysioterapeuter kan vurdere behov for oppfølging og rehabilitering av pasienter med hjerte- og lungesykdommer, hjerneslag, Parkinson og andre nevrologiske sykdommer.

Fysioterapeuter kan også vurdere forebygging og rehabilitering for pasienter med spesifikke lidelser for kvinner samt for barn og unge.

- Fysioterapeuter kan også følge opp pasienter som har behov for livsstilsendringer, sa Lund.

Bedre organisering

I møtet med Vestre foreslo hun også tiltak som styrker samarbeidet mellom fastlegen og fysioterapeuten.

- Vi ser for oss flere muligheter for bedre organisering. I noen kommuner kan det være formålstjenlig med samlokalisering enten som mindre enheter eller i helsehus. Knutepunktmodellen fra Trondheim, hvor fysioterapeuter og fastleger jobbet tett sammen, har hatt god effekt, sa Lund.

Norsk Fysioterapeutforbund mener også det er mulig at fastlegekontorene knytter til seg fysioterapeut på timebasis; noe som gjøres i Danmark. Alternativt kan fysioterapeut knyttes til større fastlegekontorer, eller primærhelsekontor. Dette er det god erfaring med fra Storbritannia.

Hun trakk også fram at Norsk Fysioterapeutforbund mener retten til å henvise bør utvides til å gjelde langt flere fysioterapeuter enn manuellterapeutene.

- Det vil bidra til mer effektiv organisering av arbeidet og dermed bedre pasientflyt, sa Lund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanskje du også liker