Fysioterapeut utfordrer Sola-politikere

Birte Lie Haug redigert

Billedtekst: Birte Lie Haug. Foto: Privat.

Fysioterapeut og tillitsvalgt i Sola kommune, Birte Lie Haug (42) stiller konkrete spørsmål til politikerne i kommunen sin før valget – og får svar.

I et innlegg på Facebook har Haug – som også er tillitsvalgt – stilt følgende spørsmål:

  1. Hva med å satse på ungdommen? Ikke bare med skolemat og flere lærere, men hva med å styrke helsestasjon for ungdom med fysioterapi? Forebygging er den beste medisin
  2. Hva med å øke antall avtalehjemler for fysioterapeuter i Sola, slik at det blir kortere ventelister og flere kan stå i arbeid lengre?
  3. Hva med å prioritere egne fysioterapiressurser til beboerne som har langtidsplass på sykehjem? De er ivaretatt med omsorg og pleie, men hva med aktivitet, bevegelse og mestring?

Jeg venter i spenning på å høre deres tanker og prioriteringer, avslutter Haug i innlegget.

- Jeg har over tid sendt innspill til lokale politikere i Sola. Spesielt når de jobber med handlings- og økonomiplanen for kommunen. Jeg fokuserer på det jeg mener er viktig fra mitt ståsted, samt hva som kan være nyttig for en politiker, sier Haug.

Kommunevalget

Posten på Facebook la hun ut i håp om å kunne påvirke politikerne under kommunevalgkampen.

- Det er store muligheter for at det blir et politisk skifte i Sola. I dag har Fremskrittspartiet ordføreren, men det ser ut til at det kan bli Høre. Uansett hvilket parti som styrer, er det viktig at vi som profesjon synes, sier Haug.

Positiv respons

Hun opplever at politikerne tar godt i mot informasjon og spørsmål.

- Ja, det har vært utelukkende positivt. Politikerne skal vite og mene noe om mye, og vi som profesjon er langt fra deres hverdag. Det snakkes mye om skole og eldreomsorg, men lite om fysioterapi og ergoterapi. Jeg ønsker å snakke om det på en positiv måte, og uten tunge saksfremlegg, sier Haug.

Det har blitt tatt godt i mot. Haug opplever at politikerne ønsker dialog. Flere av dem har svart på innlegget på Facebook.

Noen av svarene

Sola Høyre var et av partiene som svarte. De la ut denne kommentaren:

Hei Birte 

Takk for gode spørsmål. Høyre har lenge jobbet for ungdommen, og hatt spesielt fokus på helsestasjon for ungdom og psykisk helse. Nå skal det ansettes en psykolog som skal knyttes opp mot helsestasjonen. Det har vi god tro på! Fysioterapi er et helt nytt innspill vi selvsagt vil se nærmere på. Vet du om det er adressert til administrasjonen og om det tidligere er vurdert?

Økning i hjemler til fysioterapeuter vil vurderes ifbm med budsjettet. Har vært i dialog med flere om dette tidligere, og vet at behovet er enormt og ønske stort.

Hilsen Janne

SV ga dette svaret:

Hei Birte  Som du vet har Sola SV i alle alternative budsjetter foreslått å styrke fysio- og ergoterapitjenesten med flere avtalehjemler og rehabiliteringstilbudet for særlig yngre innbyggere i kommunen  Og nettopp fordi forebygging er bedre, billigere og mer bærekraftig enn å reparere, har vi også hatt mye fokus i arbeidet vårt og budsjettene våre på nettopp forebyggende tiltak hos innbyggere i alle aldre - både ungdom og eldre  Ellers mange andre gode forslag her også som vi tar med oss inn i neste periode dersom vi er så heldige å bli valgt inn  Ser frem til møte for å bli enda klokere 

- Det er – foreløpig – vanskelig å påstå at mine innspill og spørsmål alene har ført til noe konkret, men vi har klart å beholde varmtvannsbassenget i kommunen mens vi venter på et nytt. Det er også foreslått et nytt driftstilskudd for avtalefysioterapeuter i kommunen i 2024.

Oppfordrer flere

Haug oppfordrer også andre fysioterapeuter til å kontakte kommunepolitikere.

- Vi er en av få yrkesgrupper som jobber med befolkningen i en kommune fra de blir født og til de dør. Det er få som vet hvor sentrale vi er for lokalbefolkningen. Det er også urimelig å tenke at politikerne skal ha detaljkunnskap om det, sier Haug.

Hun oppfordrer andre fysioterapeuter til å gjøre seg kjent med den politiske organiseringen i kommunen, samt informere ledelsen i kommunen om at du kontakter politikerne.

- Jeg er heldig, fordi jeg har ledere som ikke gir meg munnkurv. I tillegg har jeg valgt å ha en positiv tilnærming, når jeg kontakter politikerne. Jeg informerer også alltid lederne mine, når jeg henvender meg til politikere, sier Haug.

Les Facebookinnlegget

 

 

 

Kanskje du også liker

Dokumentasjon i ridefysioterapi
Dokumentasjon i ridefysioterapi
24 februar, 2023

Kurs i dokumentasjon i ridefysioterapi – teori og praksis Ridefysioterapi stiller samme krav til dokumentasjon som ved a...

Bobath Advanced: et femdagers kunnskapsbad!
Bobath Advanced: et femdagers kunnskapsbad!
23 juni, 2023

Bobath Advanced: et femdagers kunnskapsbad! Dette kurset i november er for deg som arbeider med nevrologiske pasienter, ...