Innspill til Normkonferansen 2023

innspel_Normkonferansen_2023

Har du tanker omkring informasjonssikkerhet og personvern som kan være et bidrag til Normkonferansen 2023?

Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren (Normen) er en bransjenorm som er utarbeidet og forvaltet av organisasjoner og virksomheter i helsesektoren. En møteplass for fag- og erfaringsutvekslinger omkring disse temaene er Normkonferansen, som arrangeres på nytt høsten 2023. Funderer du på noe som kan være et bidrag til konferansen?

Hva medlemmene er opptatt av
Norsk Fysioterapeuter har ikke kartlagt hvilke problemstillinger fysioterapeuter og fysioterapiledere er spesielt opptatt av eller usikker på når det gjelder disse temaene. Men vi får innimellom noen henvendelser omkring personvern; de fleste gjelder personvern ved filmopptak og bilder, internkontroll og felles pasientlister. Det gir oss grunn til å tro at også forhold knyttet til drift av fysioterapivirksomhet vil ha interesse for deltakerne på Normkonferansen 2023.

Har du noen tanker om slike forhold som kan være et bidrag til konferanseprogrammet? Ta i så fall kontakt med seniorrådgiver Marie Strand Schildmann i Direktoratet for e-helse, Marie.Strand.Schildmann@ehelse.no, tlf. 404 94 857.

Kanskje du også liker

Landsmøtet 2023
Landsmøtet 2023
20 oktober, 2023

Landsmøtet 2023 Norsk Fysioterapeutforbunds landsmøte i 2023 avholdes 28. november. Landsmøtet i år er et digitalt møte,...