Fysioterapi for eldre – ortogeriatri og osteoporose

Kurs ortoger_osteo_m_HegeBentzen_BårdBogen_1000x750I høst kan du skaffe deg et solid grunnlag for god og kunnskapsbasert fagutøvelse innen feltet eldre med osteoporose og brudd.

Fysioterapeuter både i spesialist- og kommunehelsetjenesten vil ha nytte av dette emnekurset innenfor ortogeriatri og osteoporose, som er utviklet i samarbeid med NFFs faggruppe fysioterapi for eldre. Kurset holdes 18.–19. september i Bergen.

Det er en fordel om deltakerne har gjennomgått grunnkurset i fysioterapi for eldre. (Merk i den forbindelse at høstens grunnkurs i fysioterapi for eldre arrangeres etter dette videregående kurset.)

Bakgrunn
Osteoporose er utbredt i Norge. Ifølge Folkehelseinstituttet brekker rundt 9 000 mennesker hoften hvert år, og rundt 15 000 pådrar seg brudd i håndleddet. Konsekvensene av brudd for eldre personer er alvorlige: De fleste gjenvinner ikke tidligere funksjon og mobilitet, og dødeligheten er høyere etter hoftebrudd enn hos jevnaldrende.

Kurslederne Hege Bentzen og Bård Bogen (se foto, innfelt) vil i denne sammenhengen gjerne framheve Kvinnehelseutvalgets rapport NOU 23:5 Den store forskjellen. Den vier stor oppmerksomhet til osteoporose og brudd, og understreker at det er et stort behov for mer forebygging og behandling. Det foreligger i dag mye kunnskap av hvilke tiltak som har effekt, men det er fremdeles en utfordring å få implementert tiltakene i praksis. Dette blir stadig viktigere å få gjort noe med i lys av den sterke økningen i antallet eldre i årene som kommer.

Etterlyses: fysioterapeuter
Fysioterapeuter har en betydelig rolle i forebygging av osteoporose gjennom hele livsløpet, og en viktig rolle i forebygging av brudd og rehabilitering etter brudd hos eldre. Det er et stort behov for fysioterapeuter som kan jobbe i dette feltet på en kunnskapsbasert og personsentrert måte.

Vite og kunne etter kurset:

  • Gjøre rede for biologiske og mekaniske faktorer bak utvikling av og behandling av osteoporose.
  • Kjenne til kunnskapsgrunnlaget for fysioterapitiltak innen forebygging og behandling av osteoporose og osteoporotiske brudd.
  • Kjenne til andre yrkesgruppers bidrag til i oppfølgingen av eldre med osteoporose og osteoporotiske brudd.
  • Kunne undersøke en person med osteoporose og osteoporotiske brudd med tanke på å finne riktig tiltak.
  • Kunne planlegge og gjennomføre et behandlingsopplegg for personer med osteoporose og osteoporotiske brudd, på ulike stadier i et forløp, fra akutt/sykehus til kommunal rehabilitering.

Les mer om kurset

Meld deg på her

(Illustrasjonsfoto: Bo Mathisen. Innfelte foto av kurslederne: privat.)

Kanskje du også liker

Webinar om psykiske lidelser 1.–2. november
Webinar om psykiske lidelser 1.–2. november
20 september, 2023

Webinar om psykiske lidelser 1.–2. november «Psykiske lidelser: diagnoser, medikamenter og rusmiddelproblematikk» er et ...

På tide å handle!
På tide å handle!
2 februar, 2023

Klar melding fra Helsepersonellkommisjonen - Nå er tiden kommet for å handle!

Høring - Gjennomgang av allmennlegetjenesten
Høring - Gjennomgang av allmennlegetjenesten
26 september, 2023

Høring - Gjennomgang av allmennlegetjenesten Fysioterapeuter bør få henvisningsrett, og oppgavedeling må til for å sikre...