Forebygging av funksjonssvikt og fall

KathrineMørchMeyer_LindaJohnsen_kursleiararEt temakurs i mai gir fysioterapispesifikk og forskningsbasert kunnskap om forebygging hos eldre, og hvordan denne kunnskapen kan tas i bruk. 

Kurset er ett av tre i kursrekken Fysioterapi i geriatrien i regi av NFFs faggruppe for eldre. Kursledere er Kathrine Mørch Meyer og Linda Johnsen (bildet, fra venstre). 

Kurset holdes i Oslo 9.–11. mai, og har disse fokusområdene: 

- Dag 1: kunnskapsgrunnlag (og kartlegging)
- Dag 2: tiltak og roller
- Dag 3: implementering og tjenesteutvikling

Fysioterapifagets bidrag: forebygging i fokus
Forebygging av funksjonssvikt og fall hos eldre er et høyaktuelt tema. Fysioterapifagets bidrag til optimalisering av kroppsfunksjon og -strukturer i form av tilpasset styrke og balansetrening er vesentlige og godt dokumenterte tiltak. 

Med befolkningsutviklingen er utfordringene innen feltet store og sammensatte. I en tid hvor stadig flere eldre skal bo hjemme lenger, dreies også våre tjenester mot de skrøpeligste. Hvordan skal vi da samtidig kunne sikre fokus på forebygging? Kurset vil gi oppdatert kunnskap, refleksjon over fysioterapeutens rolle og drahjelp til implementering av kunnskapsbaserte tiltak, også i samarbeid med andre faggrupper og frivillige.

Balanse mellom forskning og praksis  
Kurset vil presentere hensiktsmessige kartleggingsverktøy for å avdekke tidlige markører for funksjonssvikt hos eldre med ulik grad av sårbarhet. E-læringsprogrammet BASIS skal gjennomføres på forhånd og innlemmes i kurset sammen med andre digitale verktøy. Forskning og erfaring når det gjelder implementering av kunnskapsbaserte tiltak får plass på dag 3, og deltagerne får være med på en «Sterk og stødig»-time ledet av kurslederne.

Kurset er utviklet i et samarbeid som gir en god balanse mellom forskning og praksis. Fysioterapifaglige ressurspersoner innen akademia (hovedsakelig OsloMet, NTNU og UiT), aktuelle foredragsholdere og faggruppens kursgruppe har vært med å gi innspill til studieplanen. Videre er målet at også kursdeltagernes bidrag gjennom gruppearbeid og diskusjoner skal øke det samlede utbyttet for den enkelte.

Jo flere vi er sammen …
Vi oppfordrer flere fra samme arbeidsplass til å melde seg på, for å være bevisst hvordan tilegnet kunnskap kan implementeres i egen virksomhet. Derfor har vi også som arbeidskrav at kursdeltagerne før kurset forbereder en oversikt over differensierte treningstilbud for eldre personer i kommunen kursdeltager jobber i, eller i en utvalgt kommune knyttet til institusjonen. Målet er at kursdeltagerne i løpet av kurset har et utkast til implementering av forebyggende tiltak i egen kommune/bydel/institusjon.

Les mer om kurset

Meld deg på her

Om kurslederne:

Kathrine Mørch Meyer er utdannet fysioterapeut og har mastergrad fra OsloMet, Fysioterapi for eldre, og jobber for tiden i Innsats- og rehabiliteringsteam i Nordre Follo kommune. Kathrine har deltatt i prosjekter og utviklingsarbeid i tidligere Oppegård kommune med utvikling av fysioterapifaglig og tverrfaglig fallforebyggende tilbud og tverrfaglig rehabiliteringstilbud. 

Kathrine har lang klinisk erfaring, hovedsakelig fra kommunehelsetjenesten, med hjemmebesøk, gruppetrening for hjemmeboende eldre og tverrfaglig rehabiliteringsarbeid på institusjon og i ambulerende team. 

Sammen med kollega Camilla Sundsbak i daværende Oppegård kommune var hun med i gruppen av fysioterapeuter som sammen med NTNU og Trondheim kommune utviklet den norske «Sterk og stødig»-modellen gjennom EU-prosjektet ProFound. Hun ledet et kvalitetssikringsprosjekt som undersøkte endring i fysisk funksjon hos deltagerne i «Sterk og stødig»-gruppene i daværende Oppegård kommune i 2016. Masteroppgave og artikkel i Fysioterapeuten 9/2019 beskriver resultatene.

Linda Johnsen er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Bergen, og har – med unntak  av noen år i privat praksis – jobbet i kommunehelsetjenesten med hovedfokus på eldre. Hun har lang klinisk erfaring fra rehabilitering i institusjon, og erfaring fra utvikling og drift av en rekke gruppetreningstilbud.

Linda er koordinator og kursleder for «Sterk og stødig», og har også ledet lokale prosjekter og deltatt i utviklingsarbeid, med særlig fokus på lavterskel treningstilbud for hjemmeboende med kognitiv svikt og demens. Hun har også bidratt i kvalitetssikringsprosjekt som undersøkte endring i fysisk funksjon hos deltagerne i «Sterk og stødig»-gruppene i daværende Oppegård kommune i 2016.

 

Kanskje du også liker

Temakurset «Forebygging av funksjonssvikt og fall»
Temakurset «Forebygging av funksjonssvikt og fall»
5 mars, 2024

Temakurset «Forebygging av funksjonssvikt og fall» Dette ene av tre kurs i rekken Fysioterapi i geriatrien har fokus på ...

Bobath Advanced: et femdagers kunnskapsbad!
Bobath Advanced: et femdagers kunnskapsbad!
23 juni, 2023

Bobath Advanced: et femdagers kunnskapsbad! Dette kurset i november er for deg som arbeider med nevrologiske pasienter, ...