Høstens kraftpakker for kompetanse i barne- og ungdomsfysioterapi

Illustrasjonsfoto_kurs_barneogungdomsfysio_foto_BoMathisen_1000x
Fysioterapeuters arbeid med barn og unge krever en særskilt kompetanse. Se hva NFF tilbyr innen dette fagfeltet i høst!

Grunnkurs for fysioterapeuter i arbeid med barn og unge 0–18 år

Kurset vil gi grunnleggende kunnskap og ferdigheter som er nødvendig for å arbeide som fysioterapeut med ansvar for barn 0-18 år. Kurset har hovedfokus på undersøkelse og vurdering av små barn.

Tidagerskurs, arrangeres i to bolker: i november, og i januar 2024.

Påmeldingsfrist: 18. september.

Ortopedi for barn og unge 0–18 år

Kurset fokuserer på de vanligste ortopediske problemstillinger som man møter hos barn og ungdom. Målgruppe: Alle fysioterapeuter som arbeider med eller ønsker å jobbe med barn og ungdom med ortopediske problemsstillinger.

Femdagerskurs, arrangeres i september.

Påmeldingsfrist: 24. juli.

"Møt meg, støtt meg". Barns psykososiale utvikling 0–6 år og fysioterapi

Dette fordypningskurset vil ha fokus på fysioterapeuten i møtet med barnet, familien og barnets nære omgivelser som for eksempel barnehage. Kurset vil gi innblikk i aktuelle modeller for å forstå barns utvikling og modning. Videre hvilke signaler, kapasitet og ressurser barnet i alderen 0-6 år har. Selvregulering, samspill og tilpasning vil bli vektlagt. Fokus vil være både på barnet og på relasjonene barnet er i, når fysioterapi er etterspurt for vurdering og eventuell igangsettelse av tiltak.

Femdagerskurs, arrangeres i to bolker, i september og november.

Påmeldingsfrist: 18. juli.

(Illustrasjonsfoto: Bo Mathisen)

Kanskje du også liker

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 2023
Endringer i arbeidsmiljøloven fra 2023
19 januar, 2023

Disse endringene i arbeidsmiljøloven gjelder fra 2023 Fra 1. januar 2023 kommer det flere lovendringer som får betydning...

Kurs i ortogeriatri og osteoporose
Kurs i ortogeriatri og osteoporose
12 april, 2023

Fysioterapi for eldre – ortogeriatri og osteoporose I høst kan du skaffe deg et solid grunnlag for god og kunnskapsbaser...