Ny covid-19-temadag: rehabilitering ved senfølger

Digital temadag covid-19 1000x750Norsk Fysioterapeutforbund inviterer til digital temadag 23. mai om rehabilitering ved senfølger etter covid-19.

Temadagen arrangeres i samarbeid med NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi. Arrangementet vil i hovedsak fokusere på fysioterapioppfølging i kommunehelsetjenesten. Påmeldingsfrist: 18. april.

I utformingen av arrangementet er det er tatt hensyn til tilbakemeldinger etter covid-19-temadagen i 2021. Innholdet den gang ble godt mottatt av deltakerne, men mange etterspurte mer kunnskap om oppfølgingen i kommunene.

Formål og målgruppe
Formålet med temadagen er å øke fysioterapeuters kunnskap om covid-19-sykdommen, pasientforløpet, senfølger etter covid-19 og fysioterapeuters rolle i oppfølging av disse pasientene.

Målgruppen for temadagen er alle fysioterapeuter uavhengig av erfarings- og utdanningsbakgrunn, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Medlemmer som er turnusfysioterapeuter og studenter er velkomne. Temadagen er også åpen for annet helsepersonell med interesse for covid-19.

Bakteppet: ulike senfølger
Covid-19-pasienter var en ny pasientgruppe i 2020. For de fleste pasientene går plagene etter viruset raskt over, men for noen varer de ut over den akutte fasen. Dette kan være plager som fatigue, restriktiv ventilasjonsinnskrenkning, nedsatt konsentrasjon og hukommelse, endret smak- og/eller luktesans, tung pust, hoste, muskelsmerter, hodepine, svimmelhet, angst og depresjon, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/senfolger-etter-covid-19/.

Senfølger kan oppstå både hos pasienter som har hatt et alvorlig forløp med sykehusinnleggelse, og hos pasienter som har hatt et mildt eller moderat forløp. Mange pasienter har behov for oppfølging hos fysioterapeut i primærhelsetjenesten, og rehabiliteringen kan ofte være både kompleks og krevende.

Innhold
Den digitale temadagen er delt inn i følgende bolker:

1) Forskere presenterer dagsaktuell forskning på patofysiologi og forskning på senfølger etter både mildt/moderat og alvorlig forløp.
2) Rehabilitering i primærhelsetjenesten, med innleggsholdere fra kommunehelsetjenesten og institutt. 
3) Likepersonerfaringer både fra mildt og alvorlig forløp.

Programmet for temadagen utformes av en arbeidsgruppe med representanter fra fagmiljøene og NFFs sekretariat. 

Trykk her for å se programmet

Les mer om temadagen

Meld deg på her

(Illustrasjonsfoto: fra iStockphoto.com)

Kanskje du også liker

Telefonstengt sekretariat 10. februar
Telefonstengt sekretariat 10. februar
8 februar, 2023

Sekretariatet er telefonstengt fredag 10. februar NFFs sekretariat holder telefonstengt fredag 10. februar på grunn av e...

Ja til egenandelsfritak for ungdom mellom 16 og 18 år
Ja til egenandelsfritak for ungdom mellom 16 og 18 år
3 november, 2022

Ja til egenandelsfritak for ungdom mellom 16 og 18 år Norsk Fysioterapeutforbund støtter forslaget fra Rødt om å heve al...