2023: Enda rikere etterutdanningstilbud fra Norsk Fysioterapeutforbund

Kenneth Martinsen foto Bo M

Etterutdanningstilbudet til Norsk Fysioterapeutforbund blir enda mer omfangsrikt i 2023 enn tidligere. Her får du en smakebit av kurstilbudet.

Det er forbundets 13 ulike faggrupper som kontinuerlig sikrer kvaliteten på eksisterende kurstilbud, samt utvikler nye kurs.

- Fagutvikling er interessant og nødvendig for fysioterapeuter. Vår rike kursportefølje sørger for at det er enkelt å følge med og tilby kunnskapsbasert behandling som fysioterapeut i Norge, sier leder for faggruppelederforum Kenneth Martinsen.

Les mer om faggruppene her

Norsk Fysioterapeutforbund kan i 2023 skilte med et variert og omfattende kurstilbud. Etterutdanningskursene er subsidiert av Fysiofondet slik at deltakeravgiften holdes nede.

- I tillegg til at Fysiofondet tildeler midler til etterutdanning i NFF, kan du – som deltaker – søke Fysiofondet om reisestipend for å delta på kurs i regi av NFF, sier Martinsen.

Han er også spesielt godt fornøyd med at det fortsatt tilbys digitale kurs.

- I løpet av de siste årene har vi - i forbundet - gjennomgått en enorm forbedring digitalt. Digitale kurs gjør at langt flere klarer å delta. Samtidig glemmer vi ikke viktigheten av å møtes fysisk og noen ganger er det helt nødvendig med fysiske kurs, sier Martinsen.

En smakebit
En spesiell satsing i 2023 er kurs i behandling av pasienter med psykiske plager og lidelser. I tillegg satser Norsk Fysioterapeutforbund på kurs spesielt med tanke på å behandle unge voksne med psykiske utfordringer.

- Vi har to helt nye kurs rettet mot disse temaene. Årsaken til at vi satser mye på psykiske lidelser, er blant annet behovet både i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten. I tillegg er dette et satsingsområde fra regjeringen, sier Martinsen.

Kurs rettet mot behandling av pasienter med psykiske lidelser, har som formål å styrke fysioterapeuters kompetanse og forståelse for kroppslige signaler på traumatiske livserfaringer.

Les mer

Kurset rettet mot unge voksne har som formål å øke tryggheten og kompetansen til å møte samt behandle ungdom og unge voksne med psykiske og psykiatriske lidelser.

Les mer

- Vi ser at alle fysioterapeuter møter pasienter med psykiske plager. Disse kursene er derfor nyttige for alle fysioterapeuter, sier Martinsen.

Flere nyheter
Forbundet tilbyr også et helt nytt kurs i mensendieck instruksjon. På dette kurset får du opplæring i et variert øvelsesutvalg. I tillegg lærer du mer om veiledning og det å instruere.

Les mer

Barn og eldre

Kurs rettet mot behandling av barn og eldre blir heller ikke glemt. Vi har blant annet kurs i fysioterapi for eldre samt nytt kurs for erfarne fysioterapeuter innenfor barnefysioterapi.

Kurset for barnefysioterapeuter legges opp som en workshop om tiltak til barn og ungdom.

Kurset Forebygging av funksjonssvikt og fall avholdes for første gang i ny drakt, med nye kursledere. Kurset har gjennomgått betydelig revidering.

 For fullstendig oversikt over kurs i 2023: Les her

 

 

Kanskje du også liker