Fysioterapi ved lungesykdommer:

Teori og praksis for bedre funksjon og helse

Illustrasjon_HL_kurs_april_mai_BFrisk_UPedersen_1000x750

Vil du ha økt kompetanse når det gjelder aktuelle fysioterapitiltak for pasienter med lungesykdommer?

Kurset «Fysioterapi til pasienter med lungesykdommer» holdes 17.–19. april og 30.–31. mai 2024 på Jessheim, Lovisenberg Rehabilitering. Kurset er utviklet i samarbeid med NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi. Bente Frisk og Ulla Pedersen er kursledere.

Dette er et av innføringskursene NFF tilbyr i en kursrekke med både grunn- og fordypningskurs i hjerte- og lungefysioterapi. I undervisningen på kurset forutsettes at deltakerne har oppdatert kunnskap i hjerte- og lungefysiologi tilsvarende Nettkurs i hjerte- og lungefysiologi.

Det er en obligatorisk oppgave mellom de to kursdelene.

Målgruppen omfatter fysioterapeuter både i spesialist- og primærhelsetjenesten. Noen eksempler: ansatte på sykehus, i rehabiliteringsinstitusjoner, kommunalt ansatte, fysioterapeuter i frisklivssentraler, lærings- og mestringssentre, selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter.

Formålet med kurset:

- å gi økt kompetanse i undersøkelse, vurdering, utøvelse og evaluering av aktuelle fysioterapitiltak,
- for å gi pasienter med lungesykdom et kunnskapsbasert behandlingstilbud i et rehabiliteringsforløp,
- med mål om bedre helse og økt egenmestring av sykdommen.

Noen sentrale temaer:

  • Lungesykdommer og deres ulike patologiske tilstander, komorbiditeter, psykisk helse, ernæring, og komplikasjoner.
  • Fysisk aktivitet, ulike treningsprinsipper og tilrettelagt trening individuelt og i gruppe.
  • Mestringsstrategier for økt kroppsbevissthet, uhensiktsmessig pust og opplæring i selvstendiggjørende metoder i slimmobilisering.
  • Bli mer trygg og kritisk til egen praksis.

    Les mer om kurset
    Meld deg på her

(Foto av Bente Frisk og Ulla Pedersen: private.)

 

Kanskje du også liker