Regjeringen ønsker fysioterapiutdanning på Elverum

Ingvild Kjerkol fra kongressen

Billedtekst: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Foto: Bo Mathisen.

Kunnskapsdepartementet har fått i oppdrag å se på muligheter for å etablere fysioterapiutdanning på Elverum.

På en pressekonferanse om sykehustilbudet i Innlandet i dag, mandag 5. juni, la statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol frem planene for et nytt sykehus på Moelv, det såkalte Mjøssykehuset.

– Å sørge for at befolkningen har et trygt og godt helsetilbud er en av de aller viktigste oppgavene for regjeringen. Nå er jeg glad for at vi kan sette punktum for over 20 års sjukehusdebatt i Innlandet, sa Støre.

Det nye sykehuset var ikke den eneste nyheten statsministeren kom med. Regjeringen vil også øke aktiviteten på sykehuset i Elverum.

Det blir mer døgn- og dagkirurgi innen ortopedi og et bevegelsessenter med en styrket rehabiliteringsfunksjon vil bli opprettet.

Dette innebærer at døgntilbudet som i dag finnes på Ottestad flyttes til Elverum, ikke til Moelv. Bevegelsessenteret med elektiv ortopedi, fysikalsk medisin og rehabilitering vil være en stamme for et slikt styrket fagmiljø, sammen med NAVs senter for tekniske hjelpemidler, høyskolens opplæring i kroppsøving og relevante ideelle aktører.

I tillegg blir Kunnskapsdepartementet bedt om å sette i gang arbeid med mål om å etablere fysioterapiutdanning i Elverum for å bygge et enda sterkere fagmiljø knyttet til bevegelsessenteret.

Helse- og omsorgsminister Kjerkol mener at flere fagområder får et løft med det nye Mjøssjukehuset.

– Mjøssjukehuset vil legge til rette for mer avansert behandling på samme sted, sier Kjerkol.

– For fagområder som kreft, nevrologi, barnesykdommer, spesialisert kirurgi og spesialisert indremedisin blir dette et skikkelig løft, sier hun.

Kort om nyhetene fra regjeringens pressekonferanse

  • Et nytt sykehus lokalisert i Moelv i Innlandet. Sykehuset vil ha spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
  • Dette vil legge til rette for større fagmiljøer med bedre muligheter for spesialisering, samling av kompetanse og større tverrfaglighet.
  • Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samlokaliseres med somatikken. Det vil gi pasientene et bedre og mer sømløst tilbud.
  • I tillegg blir det et allsidig lokalsykehus på Lillehammer, videreutvikling av sykehuset på Tynset og et sykehus i Elverum med mer aktivitet enn det som følger av styrevedtak i Helse Sør-Øst.
  • På sykehuset i Elverum blir det mer døgn- og dagkirurgi innen ortopedi, planlagt kirurgi, et bevegelsessenter med et styrket rehabiliteringstilbud og indremedisinske akuttfunksjoner.
  • Regjeringen ønsker også at det legges til rette for et fødetilbud med barselavdeling ved Elverum sykehus, og ber Helse Sør-Øst utrede dette.
  • Kunnskapsdepartementet vil bli bedt om å sette i gang et arbeid med mål om å etablere egen fysioterapiutdanning i Elverum.

Lenke til pressemeldingen

 

Kanskje du også liker