#Hverdagssterk

Norsk Fysioterapeutforbund er klare for styrkeuka – er du?

Eldre mann og armapparat1-1

Billedtekst: Styrkeuka har som formål å få enda flere til å trene styrke. Foto: Bo Mathisen/Norsk Fysioterapeutforbund

- Styrke og styrketrening skal settes på dagsorden – og jeg håper fysioterapeuter i hele landet blir med på dugnaden!

I forbindelse med Styrkeuka 2023, inviterer Kenneth Martinsen til omfattende dugnadsarbeid blant norske fysioterapeuter. Martinsen er leder for faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIA) i Norsk Fysioterapeutforbund.

- Vi fysioterapeuter vet at styrketrening er viktig for alle. Samtidig erfarer vi at kanskje spesielt utsatte grupper, og de som trenger det som mest, trener for lite styrke eller ikke trener styrke i det hele tatt. Nå er en gylden anledning til å bidra til at flere trener styrke, sier Martinsen.

Kenneth Martinsen foto Bo M_1000x

Billedtekst: Leder for faggruppelederforum, Kenneth Martinsen. Foto: Bo Mathisen/Norsk Fysioterapeutforbund.

Det er Helsedirektoratet som står bak Styrkeuka. Norsk Fysioterapeutforbund er en av flere organisasjoner som samarbeider med direktoratet om dugnaden.

Målet er å få oppmerksomhet om betydningen av styrketrening, samt inspirere til enkel og regelmessig trening.

- Vi fysioterapeuter står i en særstilling i dette dugnadsarbeidet. Både fordi vi har kunnskapen og innsikten om hva som skal til og fordi vi opplever hvor viktig det er å sette fokus på nettopp dette, sier Martinsen.

#Hverdagssterk

Dugnadsjobben går under navnet #hverdagssterk på sosiale medier, og knaggen skal knyttes til lavterskelaktivitet samt psykiske og fysiske gevinster ved styrketrening.

I følge Helsedirektoratet skal #hverdagssterk fokusere på helse og funksjon, ikke på skjønnhet eller utseende.

- Gjennom dugnaden ønsker vi å øke kunnskapen om styrketrening samt inspirere spesielt den voksne og eldre befolkningen til å trene styrke minst to ganger i uken. Vi skal også vise frem hvilken betydning dette har for hverdagsfunksjon og fritidsaktiviteter, sier Martinsen.

Alle som ønsker å bidra, kan lage innhold digitalt eller på papir, lage filmer eller gjøre PR-fremstøt. Kravet er at det presenteres med lav terskel og knyttes til funksjon og helse.

Styrkeuka starter mandag 30. oktober og varer i hele uke 44. Det vil si frem til 6. november.

Norsk Fysioterapeutforbund inviterer alle som ønsker, til å dele bilder under #hverdaggsterk på sosiale medier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanskje du også liker