Lønnsundersøkelsen fra Norsk Fysioterapeutforbund 

Sjekk gjennomsnittslønnen til fysioterapeuter 

Fysioterapeuter i jobb

Billedtekst: Norsk Fysioterapeutforbund har gjennomført lønnsundersøkelse. Foto: Bo Mathisen. 

Gjennomsnittslønn for fysioterapeuter er 571 439 kroner. Det viser den årlige lønnsundersøkelsen til Norsk Fysioterapeutforbund. 

Lønnsundersøkelsen for lønnsåret 2023 ble gjennomført i januar-februar 2024. Over 1 800 av NFFs ansatte medlemmer i privat og offentlig sektor svarte på undersøkelsen. Svarene var basert på lønn per desember 2023 eller januar 2024. 

Undersøkelsen viste også at gjennomsnittslønnen for spesialfysioterapeuter var 645 278 kroner og for fysioterapeuter i lederstillinger var gjennomsnittslønnen 761 114 kroner. 

Det var 15. Gang Norsk Fysioterapeutforbund gjennomførte lønnsundersøkelsen. 

Om lønnsundersøkelsen 

Svarene fra Lønnsundersøkelsen gir opplysninger om lønns- og arbeidsforhold for ansatte fysioterapeuter i de forskjellige tariffområdene. I tillegg gir undersøkelsen verdifull informasjon om ansettelsesforhold, ansiennitet, uttelling i lokale forhandlinger og i forhandlinger ved ansettelse med mer. Dette er opplysninger som ofte ikke er offentlig tilgjengelig.  

Artikkelen fortsetter under bildet.

Stine portrett 2

Billedtekst: Forhandlingsjef i Norsk Fysioterapeutforbund Stine Malerød. Foto: Bo Mathisen.

- Informasjonen er viktig i forbindelse med utarbeiding av forbundets krav og gjennomføring av tariffoppgjør, og som verktøy for medlemmer og tillitsvalgte i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger og forhandlinger ved jobbskifte, sier forhandlingssjef Stine Malerød i Norsk Fysioterapeutforbund. 

Om svarprosent, resultatets pålitelighet og anonymitet 

- Svarprosenten for undersøkelsen 2023 er 42 prosent, like under nivået for 2022. 80 prosent av respondentene har oppgitt at de også besvarte undersøkelsen i fjor. Svarene i undersøkelsen må leses i lys av at de representerer i underkant av halvparten av NFFs ansatte medlemmer i tariffområdene som undersøkelsen omfatter, og at data ikke er fullstendig basert på identiske respondenter, sier Malerød. 

Hun understreker at undersøkelsen viser trender og tendenser fremfor en fasit for lønnsutviklingen hos fysioterapeutene. De oppgitte tallene kan dermed gi et noe skjevt bilde av gjennomsnittslønnen og endringene i lønn fra år til år.  

Noen av hovedtallene 

I mer detaljerte data er det enkelte grupper med få respondenter. Av anonymitetshensyn publiserer ikke Norsk Fysioterapeutforbund data på grupper færre enn 10 personer.  

- Jo flere som besvarer undersøkelsen, jo mer pålitelig er statistikken som produseres. Vi  oppfordrer derfor alle medlemmer til å besvare fremtidige undersøkelser, slik at vi får solid statistikk som et verktøy for både medlemmer og tillitsvalgte. Jeg ønsker også å gi en stor takk til alle dem som har brukt tiden og svart på undersøkelsen, sier Malerød. 

Fakta om fysioterapeuters lønn 2023 

Tariffoppgjøret i 2023 var et mellomoppgjør. Frontfagsrammen ble anslått til 5,2 %, og dette anslaget har overslagseffekt til alle tariffområder.  

Hovedfunnen  

  • Gjennomsnittslønn for fysioterapeut i 2023 var kr 571 439 kroner per år  
  • Gjennomsnittslønn for spesialfysioterapeut i 2023 var kr 645 278 kroner per år 
  • Gjennomsnittslønn for fysioterapeut i lederstilling 2023 var  761 114 kroner per år 
  • 46 prosent forhandlet om lønn ved ansettelse 
  • Av de som fremmet krav ved ansettelse, fikk 57 prosent høyere lønn  
  • 6 prosent er midlertidig ansatt, og 96 prosent av disse ønsker fast ansettelse 
  • 6 prosent arbeider deltid, av disse ønsker 19 prosent hel stilling 

Undersøkelsen ble gjennomført for 15. Gang. 

Forhandle lønn når du skifter jobb – det lønner seg! 

Av de som skiftet jobb de siste fire årene, var det 46 prosent som forhandlet lønn ved jobbskifte. Av de som forhandlet, fikk 57 prosent uttelling i form av høyrere lønn. I tabellen under ser du hvordan detaljene er per tariffområde.  

- Vi oppfordrer alle som skifter jobb til å forhandle om lønn, sier Malerød. 

Ønsker du mer informasjon eller flere tall fra lønnsundersøkelsen? 

Tallene fra lønnsundersøkelsen er et medlemsgode, og materiale utover hovedtallene er derfor ikke åpent tilgjengelig på våre nettsider. Hovedtall og tariffområde formidles til Norsk Fysioterapeutforbunds tillitsvalgte i de ulike tariffområdene. Du som er medlem kan henvende deg til din tillitsvalgt for å få mer informasjon.  

Dersom du ønsker mer informasjon enn tillitsvalgt har tilgjengelig, eller arbeider i en virksomhet uten tillitsvalgt, kan du be om informasjon ved å opprette en sak på Min Side med kategori Lønn og tariffavtale.   

 

Kanskje du også liker