Enda bedre grunnforsikring til samme pris

Hiking

Norsk Fysioterapeutforbund kan tilby våre medlemmer enda bedre grunnforsikring i 2023 enn det vi har gjort i år, samtidig som prisen blir den samme lave. Her får du oversikt over de ulike forsikringstilbudene.

For få dager siden avsluttet Norsk Fysioterapeutforbund og forsikringskontoret forhandlingene med forsikringsselskapene. Resultatet ble at forsikringssummen på dødsfallsdekningen økes fra 500.000 kroner til 600.000 kroner.

Advokatforsikringen utvides også til å dekke rådgivning innenfor trygderett (NAV) som angår deg som privatperson. Prisen i 2023 blir som i 2022, altså 204 kroner per måned.

- Vi er fornøyde med at vi kan tilby en bedre grunnforsikring uten å øke prisen. Dette er forsikringer som våre medlemmer forhåpentligvis ikke får bruk for, men som vil komme svært godt med når de trengs, sier forbundsleder Gerty Lund.

Om forsikringene i grunnpakken

I grunnforsikringen inngår ulykkesforsikring med faginvaliditet, livsforsikring, uføreforsikring, forsikring for kritisk sykdom og advokatforsikring

Norsk Fysioterapeutforbund anbefaler alle medlemmer å være forsikret gjennom grunnpakken.

  • Ulykkesforsikringen dekker deg og familien din hvis du er utsatt for en ulykke som gir varig medisinsk invaliditet, nødvendige behandlingsutgifter, bruddskader og alvorlige brannskader. Forsikringssummen er på 1.2/1.5 millioner kroner avhengig av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet.
  • Forsikringen ved dødsfall dekker medlemmet og økes til 600.000 kroner fra 2023.
  • Forsikringen ved uførhet dekker medlemmet med inntil 400.000 kroner
  • Forsikring ved kritisk sykdom dekker medlemmet og gir en erstatning på 100.000 kroner
  • Advokatforsikringen dekker privatrettslige forhold og gjelder for hele familien. Forsikringen gir deg rett til 20 timers juridisk rådgivning per år. Du kan få rådgivning i forbindelse med tvister som handler om kjøp og salg av bil eller båt, forbrukerkjøp, håndverkertjenester, trygderett, familierett og arverett, rettsforhold knyttet til fast eiendom, naboforhold, ID-tyveri, webhelp, førerkortbeslag og fremtidsfullmakt. I tillegg dekkes bistand ved tvist inntil tre millioner kroner.
  • Norsk Fysioterapeutforbund bistår deg med juridisk hjelp når det gjelder arbeidsrettslige forhold.

Du kan øke erstatningsutbetalingene utover grunnpakken ved å kjøpe tilleggsforsikringer.

Les mer her om å utvide forsikringssummen på ulykkesforsikringen

Les mer her om å utvide forsikringssummene på død- og uførhet

Les mer her om å utvide forsikringssummen på kritisk sykdom:

Andre forsikringer

Forbundet tilbyr også særdeles gunstige betingelser for andre forsikringer

Du kan blant annet kjøpe barneforsikring, reiseforsikring og innboforsikring 

For selvstendig næringsdrivende

 For avtalefysioterapeuter og fysioterapeuter som driver helprivat, tilbyr vi helt egne forsikringer som instituttforsikring, driftsavbruddsforsikring, sykeavbrudd,yrkesskadeforsikring, ansvarsforsikring og pensjonssparing

 

 

 

 

Kanskje du også liker

På tide å handle!
På tide å handle!
2 februar, 2023

Klar melding fra Helsepersonellkommisjonen - Nå er tiden kommet for å handle!

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 2023
Endringer i arbeidsmiljøloven fra 2023
19 januar, 2023

Disse endringene i arbeidsmiljøloven gjelder fra 2023 Fra 1. januar 2023 kommer det flere lovendringer som får betydning...