Seks nye spesialister godkjent

Illustrasjonsfoto_nye_spesialister_foto_BoMathisen_1000x750

Forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund har godkjent seks nye spesialister i seks ulike spesialiteter.


Under forbundsstyremøtet onsdag 14. juni vedtok Forbundsstyret å gi spesialistgodkjenning til Patrick Bjørge, Camilla Sahlin Pettersen, Sigrid Aurdal Røysland, Erik Ekevik, Magnhild Aasbø Lystad og Marjon van Weele.
 

Veien frem til spesialistgodkjenning 

For å bli spesialist i ordningen til Norsk Fysioterapeutforbund må du ha en fysioterapi- eller helsefaglig masterutdanning i tillegg til autorisasjon som fysioterapeut.  

Du må gjennomføre 3–4 årsverk med praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1–2 år er veiledet. Du må også gjennomføre et nettbasert veiledningskurs og hospitering på et annet arbeidsted enn du jobber til daglig.  

Spesialistveileder skal være spesialist. Det er du selv som må kontakte en veileder. Norsk Fysioterapeutforbund har oversikt over aktuelle veiledere som er godkjent.  

Du må være medlem av Norsk Fysioterapeutforbund for å bli spesialist. 

14 spesialiteter 

Norsk Fysioterapeutforbund har i alt 14 ulike spesialiteter. Her følger en oversikt over de ulike spesialitetene: 

 • Allmenn fysioterapi 
 • Barne- og ungdomsfysioterapi 
 • Fysioterapi for eldre 
 • Folkehelse 
 • Helse- og miljøarbeid, ergonomi og arbeidshelse 
 • Hjerte- og lungefysioterapi 
 • Idrettsfysioterapi 
 • Kvinnehelse 
 • Manuellterapi 
 • Nevrologisk fysioterapi 
 • Onkologisk fysioterapi 
 • Ortopedisk fysioterapi 
 • Psykomotorisk fysioterapi 
 • Revmatologisk fysioterapi  
Offentlig godkjenning 

Spesialitetene er per nå ikke offentlig godkjent. Høsten 2022 sendte Norsk Fysioterapeutforbund en ny søknad til Helse- og omsorgsdepartementet om offentlig godkjenning av våre spesialiteter. Foreløpig har vi ikke fått svar. 

Les mer

Oversikt over nye spesialister 

Navn   

Spesialitet 

 

Patrick Bjørge   

Ortopedisk  

Camilla Sahlin Pettersen  

Idrettsfysioterapi 

Sigrid Aurdal Røysland   

Eldre 

Erik Ekevik   

Nevrologisk  

Magnhild Aasbø Lystad  

Psykomotorisk  

Marjon van Weele  

Hjerte- og lungefysioterapi 


(Illustrasjonsfoto: Bo Mathisen)

Kanskje du også liker