Dette skal Norsk Fysioterapeutforbund jobbe med i 2023Forbundsstyret 2023-2025

Forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund har nylig vedtatt handlingsplanen for 2023. Her får du oversikt over hvilke områder som skal prioriteres.

 

Sterk offentlig og likeverdig helsetjeneste

Gerty og StianBilledtekst: Forbundsleder Gerty Lund og generalsekretær Stian Rugsveen Engen er inne i et aktivt år for Norsk Fysioterapeutforbund. Foto: Bo Mathisen/Norsk Fysioterapeutforbund.

Norsk Fysioterapeutforbund skal være en pådriver for utvikling av helsetjenesten for å sikre hensiktsmessig bruk av ressursene. Det skal gjøres blant annet ved å synliggjøre hvordan fysioterapeuter kan bidra til en helsetjeneste som bedre møter samfunnets utfordringer. Forbundet vil også bidra til å fremme strukturelle endringer som bidrar til at befolkningen blir mer aktiv.

 

– Vi vet, blant annet gjennom NOU-en «Tid for handling», at det neppe blir penger til flere ansatte i helsetjenesten. Samtidig er det nødvendig at vår kompetanse forblir i helsetjenesten, sier forbundsleder Gerty Lund.

 

Selvstendig næringsdrivende

Forbundsstyret vedtok også at rammevilkårene og inntektsutviklingen til selvstendig næringsdrivende skal sikres.


– Vi er i ferd med å utarbeide en ny næringspolitisk plattform som vil tydeliggjøre vår politikk i forbindelse med avtalefysioterapeuter og fysioterapeuter uten driftsavtale. I tillegg skal vi selvsagt fortsette det arbeidet vi gjør ovenfor enkeltpersoner som driver selvstendig og som har behov for vår bistand, sier Lund.


Også de som er ansatt, skal sikres gode lønns- og arbeidsvilkår.


– Vår jobb i sentrale forhandlinger er selvsagt særdeles viktig for våre medlemmer, og en jobb vi legger mye tid og kompetanse i. Det å utrede muligheten for å lønne oss som fireåringer (fire år lang utdanning), er en del av dette arbeidet, sier Lund.
 

Les mer

 

Spesialistordningen

Forbundet skal fortsette arbeidet med offentlig godkjenning av spesialistene. Norsk Fysioterapeutforbund tilbyr i alt 14 ulike spesialistgodkjenninger.

 

– I 2022 sendte vi en ny søknad til Helse- og omsorgsdepartementet. Det ligger i kortene at dette arbeidet må følges opp, sier Lund.

Kvalitet, fagutvikling og fagutøvelse

Forbundsstyret vedtok også at forbundet skal jobbe for kvalitet, fagutvikling og etisk forsvarlig fagutøvelse.


– Vi skal blant annet videreutvikle vår kursadministrasjon med nye systemer. Det håper vi bidrar til at enda flere fysioterapeuter får utvidet sin kompetanse, sier Lund.

Samlende kultur 

Forbundet skal også jobbe aktivt for å ha en samlende kultur. Det betyr blant annet å skape en felles forståelse for hva det vil si å være tillitsvalgt i vår organisasjon. I tillegg skal vi systematisere arbeidet med medlemsrekruttering.

– Våre tillitsvalgte står nærmest våre medlemmer. Det å styrke dette leddet er derfor viktig. I tillegg vet vi at det er et potensial for å få enda flere medlemmer, sier forbundsleder Gerty Lund.

 

Billedtekst hovedbildet: Forbundsstyret. Fra venstre: Patrick Jensen, Mona Lønning Kjos, Kenneth Martinsen, Kathrine Rømmen, Elisabeth Harstad, Gerty Lund og Kine Tveten. Stig Fløisand var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Bo Mathisen/Norsk Fysioterapeutforbund.

 

Kanskje du også liker