En spennende tariff-vår i sikte

På_Unios_tariffkonferanse_16012024_1000x750

Lønnsdannelsen, frontfaget og lønnsoppgjøret 2024 var i fokus på Unios tariffkonferanse 15. og 16. januar. 

Første dag av tariffkonferansen var i hovedsak viet Frontfagsmodellutvalgets rapport, som ble lagt fram i desember 2023. Utvalget, oftest omtalt som Holden 4 etter sin leder, professor Steinar Holden, ble tidligere på året nedsatt for å utrede lønnsdannelsen og frontfagsmodellen.

– Det var interessant å høre hva både Steinar Holden og arbeidsgiversiden hadde å si om dette temaet, sier forbundsleder Gerty Lund, som deltok på konferansen sammen med andre i forbundets tariffteam (bildet).

På andre dag av konferansen var mange spent på hva Unios nye sjeføkonom Fredrik Haugen hadde av tanker om årets oppgjør. Haugen hadde ingen svar med to streker under, men tok for seg de viktigste faktorene som kan virke inn på årets hovedtariffoppgjør. Her er noen av dem:

  • Disponibel inntekt har stått stille siden 2012.
  • Inflasjonen synes å være på vei ned, men var høy i 2023 (5,5 %), med en enda høyere kjerneinflasjon, 6,2 %. (Kjerneinflasjonen tar ikke med energipriser, avgiftsendringer og noen andre uforutsigbare variasjoner, som drivstoffpriser.)
  • Prisveksten i 2024 er beregnet å havne rundt 4,5 %.
  • Den norske kronen har svekket seg.
  • Produktivitetsveksten har stagnert de siste årene.
  • Usikkerhet: hvordan kronekursen utvikler seg, og i hvor stor grad inflasjonen dempes av lavere importert prisvekst.
  • Mer usikkerhet: hvordan pågående kriser, krig og konflikter og andre internasjonale forhold utvikler seg.

Haugen pekte også, på den ene siden, at arbeidstakerne de seinere årene har fått en mindre andel av verdiene som er skapt i næringene. En svakere valuta bidrar dessuten til at det ligger til rette for et godt oppgjør i frontfaget, altså de konkurranseutsatte næringene. På den andre siden viste Haugen til at det er en viss pessimisme i nesten alle næringene når det gjelder markedsutviklingen de neste seks månedene.

Avslutningsvis viste Haugen til at både Norges Bank, arbeidsgiversiden og arbeidstakerorganisasjonene regner med en reallønnsforbedring på rundt 0,8 % i 2024.

– Unios nye sjeføkonom ga oss en fin, pedagogisk gjennomgang. Nå venter vi i spenning på hva den kommende rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) vil vise for året som har gått, sier Gerty Lund, og tilføyer:

– Vi vet allerede at vi har et etterslep på lønnsutviklingen sammenliknet med frontfaget. Jeg har tro på at det skal være mulig å komme til enighet mellom partene i årets lønnsforhandlinger. 

(Bildet, fra venstre: Marianne Hauger, Henriëtta Richter Uitdenbogaardt, Gerty Lund og Stine Malerød.) 

 

Kanskje du også liker

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 2023
Endringer i arbeidsmiljøloven fra 2023
19 januar, 2023

Disse endringene i arbeidsmiljøloven gjelder fra 2023 Fra 1. januar 2023 kommer det flere lovendringer som får betydning...

Enighet i Virke-oppgjøret
Enighet i Virke-oppgjøret
20 juni, 2023

Enighet i Virke-oppgjøret Utpå kvelden 19. juni nådde Unio-forbundene frem med viktige krav for medlemmene som er ansatt...