Nytt navn på spesialitet

Kenneth Martinsen-1

Norsk Fysioterapeutforbund har vedtatt å endre navnet på spesialist i idrettsfysioterapi til spesialist i idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin.

Endringen er gjort blant annet for at tittelen bedre skal reflektere omfanget av spesialiteten.

En spesialist i idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin har blant annet inngående kunnskap om funksjonen i bevegelsesapparatet.

De er også spesialister på skader, sykdommer og plager som oppstår ved fysisk aktivitet.

- Det er viktig at navnet på spesialiteten speiler innholdet, bredden og omfanget i det vi jobber med. Nå er det også samsvar mellom navnet på spesialiteten og navnet på faggruppen. Jeg er derfor glad for at vi har endret navn på spesialiteten, sier leder i faggruppen for Idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin, Kenneth Martinsen.

For å bli spesialist i idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin krever det at du - i tillegg til å ha en mastergrad - har 3-4 års praksis innenfor spesialistområdet. 1-2 av årene skal være veiledet.

Billedtekst: Kenneth Martinsen er leder i faggruppen for Idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin. Foto: Bo Mathisen.

Les mer om kravene

 

 

Kanskje du også liker