Nytt møte i Forbundsstyret  

Klare for takstforhandlinger – har kontroll på økonomien 

 Gerty og Stian-1

Kontroll på økonomien, takstforhandlinger i rute og høringssvaret til rapporten «Tid for handling» er klar. Det var blant sakene forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund behandlet torsdag 27. april. 

Billedtekst: Forbundsleder Gerty Lund og generalsekretær Stian Rugsveen Engen. Foto: Bo Mathisen.

I 2022 endte Norsk Fysioterapeutforbund med et underskudd på 3,2 millioner kroner. Omfattende grep ble tatt. På Hovedlandsmøtet rett før jul i 2022, ble det blant annet vedtatt å redusere personalkostnadene i sekretariatet samt fryse lønningene til regionledere, generalsekretær og forbundsleder.   

I tillegg har det blitt iverksatt omfattende forbedringer av regnskapsrutiner og bedre økonomisk kontroll. Det bærer frukter, og tallene generalsekretær Stian Rugsveen Engen la frem på forbundsstyremøtet, er positive. 

- Så langt i år har vi brukt mindre penger enn budsjettert. Det betyr likevel ikke at vi nødvendigvis ender med et overskudd som er bedre enn budsjettert. Det skyldes blant annet regnskapsmessige periodiseringer. Noen av utgiftene vi trodde vi skulle få tidlig på året, kommer noe senere. Det er også viktig at vi periodiserer i tråd med aktivitetene våre. Vi vil derfor starte en prosess hvor periodiseringene blir mer nøyaktig, sier Engen. 

Forbundsleder Gert Lund – samt resten av styret – ga uttrykk for at de er fornøyde med tallene samt grepene som er gjort. 

- Det er positivt at de tiltakene som ble gjort, virker. Det betyr likevel ikke at vi slapper av. Økonomien følger vi nøye, sier Lund. 

Takstforhandlinger 

I mai starter takstforhandlingene med Helse- og omsorgsdepartementet. Forhandlingene avgjør hvor stort driftstilskuddet til avtalefysioterapeuter blir, samt kronebeløpet for hver enkelt takst avtalefysioterapeuter får utbetalt fra Helfo etter ulike pasientbehandlinger. 

Foreløpig er kravet til takstforhandlingene unntatt offentlighet, men forbundsstyret fikk fremlagt strategi og plan. 

- Takstforhandlingene er særdeles viktige for alle våre 2.500 medlemmer som er avtalefysioterapeuter. Forhandlingene med Helse- og omsorgsdepartementet er ofte krevende og vi har tidligere gått fra bordet fordi tilbudet har vært for dårlig. I år har vi stort håp om å oppnå reallønnsvekst for våre avtalefysioterapeuter, sier Lund. Hun er forhandlingsleder i takstforhandlingene.  

Mona Lønning Kjos 2

Billedtekst: Mona Kjos er en av åtte medlemmer i forbundsstyret. Foto: Bo Mathisen.

«Tid for handling» og andre høringer 

Helse- og omsorgsdepartementet kommer i år med en rekke rapporter og utredninger. I mars ble Helsepersonellkommisjonens rapport «Tid for handling» presentert. Torsdag behandlet forbundsstyret forslaget til høring fra Norsk Fysioterapeutforbund. Høringssvaret leveres 2. mai. 

- I år kommer det utredninger og rapporter på løpende bånd. Allmennheten og pasientene har stor nytte av at vi bruker vår stemme gjennom blant annet høringer. I tillegg bidrar det til å ankerfeste fysioterapeutenes sentrale og sterke posisjon i offentlig helsetjeneste. Vi opplever at våre innspill blir verdsatt både av politikere og byråkrater, sier Lund. 

Når høringssvaret er ferdig utarbeidet av sekretariatet, og sendt til Helse- og omsorgsdepartementet, blir det offentliggjort på forbundets egne nettsider, fysio.no. 

Kanskje du også liker

Behandling til å sovne av
Behandling til å sovne av
19 mars, 2024

Behandling til å sovne av Høstens tverrfaglige kurs i medisinfri søvnbehandling er simpelthen en drøm for fysioterapeute...

Bobath Advanced: et femdagers kunnskapsbad!
Bobath Advanced: et femdagers kunnskapsbad!
23 juni, 2023

Bobath Advanced: et femdagers kunnskapsbad! Dette kurset i november er for deg som arbeider med nevrologiske pasienter, ...

Tre om kurs i lungefysioterapi
Tre om kurs i lungefysioterapi
19 oktober, 2022

Tre om kurs i lungefysioterapi Billedtekst: Fra venstre Vibeke Lambert Stenersen, Camilla Gaarden og Anja Krumrey Nyttig...