Prisverdig om fysioterapeutens rolle på helsestasjonen

NFFs studentpris 2022 - Eline Kvåle Sakshaug -Thea Cecilie Norum

Norsk Fysioterapeutforbund har gleden av å meddele at Eline Kvåle Sakshaug og Thea Cecilie Norum er tildelt NFFs studentpris for 2022.

De to prisvinnerne leverte sin bacheloroppgave i fysioterapi ved NTNU, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. Den prisbelønte oppgaven har følgende tittel:

 

«Fysioterapeutens rolle i tilknytning til kvinne og barn på helsestasjonen. En kvalitativ studie med bakgrunn i mødres opplevelser.»

 

Tildelingen begrunnes slik:

Oppgaven er vurdert ut fra kvalitet, om den har nytte for fysioterapifaget og om den er nytenkende, reiser nye spørsmål eller endrer gamle "sannheter". Når det gjelder kvalitet er vinneroppgaven godt strukturert med oversiktlig redegjørelse for individuelle intervju med fem mødre med barn inntil åtte måneder gamle om deres erfaringer med fysioterapeuten på helsestasjonen og hvilken informasjon og veiledning mødrene ønsker fra fysioterapeuten.

Analyse og resultat er grundig og nyansert presentert. Diskusjonen er velreflektert og meget god. Språklig er oppgaven god og lettlest.  Når det gjelder nytte for fysioterapifaget løfter oppgaven fram et viktig felt for hvor det mangler fysioterapeuter; betydningen av at fysioterapeuter er tilknyttet helsestasjon for å følge med barns motoriske utvikling. Mange post-gravide har plager som kan manifesteres uten behandling og helsestasjonen er en sentral arena hvor fysioterapeuter kan møte post-gravide. Oppgaven viser behovet for mer informasjon om denne fysioterapikompetansen til samarbeidspartnere på helsestasjon og til kvinner, samt at kommunene sørger for at flere fysioterapeuter tilknyttes helsestasjonene.

Når det gjelder nytenkning synliggjør oppgaven betydningen av å inkludere fysioterapeuter  i helsestasjonsarbeidet. Den bidrar til debatt om nytten av at fysioterapeuter har fokus på kvinnehelse på helsestasjonen i tillegg til oppfølging av barns motoriske utvikling.

Norsk Fysioterapeutforbund gratulerer prisvinnerne!

(Bildet, fra venstre: Eline Kvåle Sakshaug og Thea Cecilie Norum)

Kanskje du også liker