Helse- og miljøarbeid: nye arbeidsmiljøkurs i høst

Kurs i helse- og miljøarbeid H2023
Kravene til kartlegging, risikovurdering og forebyggende arbeid i relevant lovgivning er en fellesnevner for høstens to kurs. Det samme er fokus på muskel-skjelettplager.

Ønsker du å arbeide med å forebygge økt sykefravær på arbeidsplassen, gi god oppfølging til sykemeldte arbeidstakere og ta oppdrag for bedrifter med oppfølging av det ergonomiske arbeidsmiljøet? Er du nysgjerrig på bedriftshelsetjeneste – eller jobber du allerede der? Da bør du melde deg på høstens kurs i helse- og miljøarbeid. Kursene holdes i november og desember 2023.

Godt arbeidsmiljø er helsebringende
Arbeid er viktig for mestring og god helse, men kan også være helseskadelig. Muskel-skjelettplager er den hyppigste årsaken til sykefravær i Norge. Årsakene til plagene er sammensatte. En del av plagene skyldes jobben. Så mange som rundt én million sysselsatte personer i Norge oppgir at muskel-skjelettsmertene de har helt eller delvis skyldes forhold på jobben. Fysioterapeuter, som er trent til å tenke helhetlig, har en helt klar plass i det forebyggende arbeidet. Å forebygge plager og å fremme en god helse er de to mest sentrale perspektivene som blir tatt opp på disse to kursene, der du lærer om hvordan fysioterapeuter kan bidra til å fremme arbeidsdeltakelse og redusere fravær i arbeidslivet.

Les mer om høstens to kurs:

Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø

Kursledere: Hilde Heber og Katarina Langaard.

Kurset gir innføring i kartlegging, risikovurdering og forebyggende arbeid i arbeidslivet. Det er særlig fokus på ergonomi og forebygging av muskel-skjelettplager i tråd med arbeidsmiljøloven med forskrifter. Etter gjennomført kurs skal fysioterapeutene også ha kunnskap til å påta seg oppdrag i henhold til forskrift om ekspertbistand.

Målgruppe for kurset:

- Fysioterapeuter med interesse for fysisk arbeidsmiljø, ergonomi og forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. 
- Fysioterapeuter med noe yrkeserfaring fra helsefremmende og forebyggende arbeid i bedrift. 
- Fysioterapeuter som jobber i bedriftshelsetjeneste, innen yrkesrettet rehabilitering, eller er i gang med å skaffe seg – eller ønsker å få – kompetanse angående ergonomiske oppdrag.

Helse- og miljøarbeid - organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

Kursledere: Ines Gabela og Katarina Langaard.

Kurset gir innføring i sammenhenger mellom faktorer i det organisatoriske og psykososiale miljøet og risiko knyttet til utvikling av muskel-skjelettplager. Det er lagt fokus på krav til kartlegging, risikovurdering og forebyggende arbeid i tråd med arbeidsmiljøloven med forskrifter.

Målgruppe for kurset:

- Fysioterapeuter med interesse for arbeidsmiljøarbeid og forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. 
- Fysioterapeuter med noe yrkeserfaring fra helsefremmende og forebyggende arbeid i bedrift.
- Fysioterapeuter som jobber i bedriftshelsetjeneste, og som ønsker å få økt kompetanse innen fagområdet for å kunne bidra i tverrfaglig arbeid rettet mot forskjellige typer virksomheter.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com)

Kanskje du også liker