Temakurset «Forebygging av funksjonssvikt og fall»

Illustrasjonsfoto_kurs-eldre-funksjonssvikt_fall_1000x1000

Dette ene av tre kurs i rekken Fysioterapi i geriatrien har fokus på kunnskapsgrunnlag, kartlegging, tiltak, implementering og tjenesteutvikling.

Forebygging av funksjonssvikt og fall hos eldre er et høyaktuelt tema, og fysioterapifagets bidrag til optimalisering av kroppsfunksjon og -strukturer i form av tilpasset styrke og balansetrening er vesentlige og godt dokumenterte tiltak. Nye nasjonale faglige råd for forebygging av fall hos eldre er nylig publisert, og er med på å tydeliggjøre ansvar og tiltak.

Dette tredagerskurset er ett av tre i kursrekken Fysioterapi i geriatrien, utviklet av Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe fysioterapi for eldre. Kurset holdes 13.–15. mai 2024 i Oslo, og har følgende fokusområder: kunnskapsgrunnlag, kartlegging, tiltak, implementering og tjenesteutvikling.

Hvordan sikre forebygging?
Med befolkningsutviklingen er utfordringene innen feltet store og sammensatte. I en tid hvor stadig flere eldre skal bo hjemme lenger, dreies også våre tjenester mot de skrøpeligste. Hvordan skal vi da samtidig kunne sikre fokus på forebygging?

Kurset vil gi oppdatert kunnskap, refleksjon over fysioterapeutens rolle og drahjelp til implementering av kunnskapsbaserte forebyggende tiltak, også i samarbeid med andre faggrupper og frivillige.

Deltakerne får presentert hensiktsmessige kartleggingsverktøy for å avdekke tidlige markører for funksjonssvikt hos eldre med ulik grad av sårbarhet. E-læringsprogrammet BASIS skal gjennomføres på forhånd, og innlemmes i kurset sammen med andre digitale verktøy. Forskning og erfaring når det gjelder implementering av kunnskapsbaserte tiltak vil også bli presentert, og deltakerne får være med på en Sterk og stødig-time ledet av kurslederne.

Forskning og praksis
Kurset er utviklet i et samarbeid som gir en god balanse mellom forskning og praksis. Målet at også kursdeltakernes bidrag gjennom gruppearbeid og diskusjoner skal øke det samlede utbyttet for den enkelte. Fysioterapifaglige ressurspersoner innen akademia (hovedsakelig OsloMet, NTNU og UiT), aktuelle foredragsholdere og faggruppens kursgruppe har vært med å gi innspill til studieplanen, og evalueringer fra forrige kurs har også spilt en viktig rolle. Et tilsvarende kurs i 2023 fikk en god evaluering av deltakerne.

Jo flere …
Vi oppfordrer flere fra samme arbeidsplass til å melde seg på, for å være bevisst hvordan tilegnet kunnskap kan implementeres i egen virksomhet. Derfor har vi også som arbeidskrav at kursdeltakerne før kurset forbereder en oversikt over differensierte treningstilbud for eldre personer i kommunen kursdeltakeren jobber i, eller i en utvalgt kommune knyttet til institusjonen.

Om kurslederne:

Kathrine Mørch Meyer er utdannet fysioterapeut og har mastergrad fra OsloMet, fysioterapi for eldre (2018), og jobber for tiden i Seksjon lavterskel i Bydel Østensjø, Oslo kommune. Kathrine har lang klinisk erfaring, hovedsakelig fra kommunehelsetjenesten. Hun har deltatt i prosjekter og utviklingsarbeid innen fysioterapifaglig og tverrfaglig fallforebyggende tilbud og tverrfaglig rehabiliteringstilbud.  Kathrine deltok i gruppen av fysioterapeuter som sammen med NTNU og Trondheim kommune utviklet den norske «Sterk og stødig»-modellen gjennom EU-prosjektet ProFound. Hun ledet et kvalitetssikringsprosjekt som undersøkte endring i fysisk funksjon hos deltakerne i «Sterk og stødig»-gruppene i daværende Oppegård kommune i 2016. Masteroppgaven og artikkel i Fysioterapeuten 9/2019 beskriver resultatene.

Linda Johnsen er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Bergen, og har med unntak av noen år i privat praksis jobbet i kommunehelsetjenesten med hovedfokus på eldre. Hun har lang klinisk erfaring fra rehabilitering i institusjon, samt utvikling og drift av en rekke gruppetreningstilbud.
Linda jobber som fysioterapeut i Oslo kommune, bydel Nordstrand, med fokus på drift og utvikling av lavterskel treningstilbud for hjemmeboende eldre. Hun er også koordinator og kursleder for Sterk og stødig og har ledet lokale prosjekter og deltatt i utviklingsarbeid, med særlig fokus på lavterskel treningstilbud for hjemmeboende med kognitiv svikt og demens. Linda har også bidratt i kvalitetssikringsprosjekt som undersøkte endring i fysisk funksjon hos deltakerne i «Sterk og stødig»- gruppene i daværende Oppegård kommune i 2016.

Les mer om kurset

Meld deg på her

Kathrine Mørch Meyer Linda Johnsen
Kathrine Mørch Meyer

 

Linda Johnsen

 

 

 

Kanskje du også liker

Behandling til å sovne av
Behandling til å sovne av
19 mars, 2024

Behandling til å sovne av Høstens tverrfaglige kurs i medisinfri søvnbehandling er simpelthen en drøm for fysioterapeute...

En mensendiecktradisjon for fremtiden
En mensendiecktradisjon for fremtiden
9 januar, 2023

En mensendiecktradisjon for fremtiden Kurset «Veiledning og instruksjon – mensendiecktradisjonens arbeidsprinsipper» ska...

Hjertesykdommer – «A til Å»-kompetanse for fysioterapeuter
Hjertesykdommer – «A til Å»-kompetanse for fysioterapeuter
13 mars, 2024

Hjertesykdommer – «A til Å»-kompetanse for fysioterapeuter I høst kommer det etterspurte og praksisnære kurset «Fysioter...