Norsk Fysioterapeutforbund holdt appeller i Bergen og Trondheim

- Vi heier på dere!

Gerty taler

- Streikeviljen er stor og vi er beredt til å stå løpet ut!

Det var en del av budskapet, da forbundsleder Gerty Lund og regionleder Stig Fløisand holdt appeller til streikende i dag, torsdag 30. mai.

På et fullsatt torg midt i Trondheim sentrum, levnet Lund ingen tvil om at de som streiker har forbundet i ryggen.

- Jeg er stolt av å være her sammen med dere i dag. I Unio står vi sammen og vi i Norsk Fysioterapeutforbund støtter helhjertet opp om denne streiken. Våre medlemmer i statlig sektor er høyt utdannede fysioterapeuter, og de jobber side om side med forskere, sykepleiere, ergoterapeuter og lærere. De utdanner morgendagens kompetanse, sa Lund.

Hun fortsatte:

- Staten er avhengig av oss for å sikre fremtidens velferdsstat. Uten våre grupper vil vi fremtiden ha ukvalifisert undervisning og ukvalifisert helsetjeneste. Uten våre - ingen velferdsstat. Det er tydelig at staten ikke verdsetter sine ansatte som har høyere utdanning. Vi taper i konkurransen med ansatte som har kortere utdannet og vi taper i forhold til privat sektor, sa Lund.

Hun viste til avtalen som ble fremforhandlet i 2022, og som sikret en bedre lønnsutvikling enn det vi hadde tidligere.

- Nå vil staten frata oss denne. En slik behandling som vi har sett i årets tariffoppgjør, det finner vi oss ikke i. Vi fortjener skikkelige lønns- og arbeidsvilkår, og vi aksepterer ikke en forhandlingspart som ensidig kjører over oss. Fysioterapeuter er tålmodige og dedikerte. Streikeviljen er stor, og vi er beredt til å så løpet ut, sa Lund.

Og til de streikende:

Artikkelen fortsetter under bildet

Streikende i Trondheim

Billedtekst: Flere av de som streiker møtte opp, da Gerty Lund holdt appell i Trondheim.

Vi er alle i streik. Dere går foran og har oss i ryggen. Vi heier på dere og streiker så lenge vi må. Nei, til diktatur og ja til demokratiet og medinnflytelse, sa Lund.

Dette sa Fløisand

stig i Bergen

Billedtekst: Regionleder Stig Fløisand holdt appell i Bergen.

I møtelokalet Tabernaklet i Bergen, manet Fløisand til fortsatt kamp.

- Staten sier de vil beholde og rekruttere spesielt kvalifisert arbeidskraft. Dette er ikke måten å gjøre det på. Vi fortjener skikkelige lønns- og arbeidsvilkår, og vi finner oss ikke i å bli overkjørt med uforsvarlig maktmisbruk, sa Fløisand.

Han var krystallklar i at utdanning må lønne seg, også i staten.

- Til dere streikende som står på hver dag vil jeg si: Vi er alle i streik, men dere går foran nå. Vi står sammen med dere, vi heier på dere. Og vi streiker så lenge vi må, sa Fløisand.

Kanskje du også liker