Multitraumepasienter – fra a til å

Illustrasjonsfoto_multitraumekurs_1000x750_f_BoMathisen
Kurset «Multitraume: akuttbehandling, rehabiliteringsforløp og tilbakeføring til samfunn» holdes på OUS Ullevål og Sunnaas, 9. og 10. november.

Kurset er utviklet i samarbeid med faggruppen for nevrologi, ortopedi og revmatologi (NOR). Det er rettet mot autoriserte fysioterapeuter med praksis fra sykehus, kommunehelsetjeneste, privat praksis og rehabiliteringsinstitusjoner, og andre som har behov for oppdatering av kunnskap innen rehabilitering av personer som har gjennomgått et multitraume.

Øke kunnskap, høyne kvalitet
Formålet med kurset er øke kvaliteten på fagutøvelsen gjennom å øke kunnskapen om fysioterapi til multitraumepasienter, i akuttfasen, rehabiliteringsforløpet og ved tilbakeføring til samfunnet. Det blir blant annet lagt vekt på kompleksiteten i behandlingen av disse pasientene, og utfordringene med overganger mellom ulike nivåer i helsetjenestene.

Om multitraumepasienter
Personer som gjennomgår et multitraume har ofte behov for langvarig og spesialisert rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Mange opplever varig nedsatt funksjonsevne, smerter og utfordringer med å returnere til samfunnslivet etter et multitraume. Fysioterapi til denne pasientgruppen er sammensatt og kompleks, med krav til kunnskap om skademekanismer og akuttbehandling, vevstilheling og rehabiliteringsprinsipper, samt faktorer som påvirker tilbakeføring til samfunnet.

Påmeldingsfristen er 1. oktober 2023.

Les mer om kurset
Meld deg på

Om kurslederne:

Hege Christin Thrygg er utdannet fysioterapeut og er spesialfysioterapeut innen ortopedi. Hun har mer enn ti års erfaring med behandling av traumepasienter ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.  

Nina Enersen er utdannet fysioterapeut, og har en mastergrad i klinisk fysioterapi med fordypning i muskel-skjelett, ortopediske og revmatiske helseproblemer. Hun har mer enn åtte års erfaring i arbeid med spesialisert rehabilitering av multitraumatiserte pasienter ved Sunnaas sykehus.

(Illustrasjonsfoto: Bo Mathisen)

Kanskje du også liker

Digital covid-19-temadag
Digital covid-19-temadag
21 mars, 2023

Ny covid-19-temadag: rehabilitering ved senfølger Norsk Fysioterapeutforbund inviterer til digital temadag 23. mai om re...

Vekst i fysioterapeutårsverk i kommunehelsetjenesten
Vekst i fysioterapeutårsverk i kommunehelsetjenesten
22 juni, 2023

Vekst i fysioterapeutårsverk i kommunehelsetjenesten Kostra-tallene for kommunehelsetjenesten er lagt frem for 2022. Tal...