En mensendiecktradisjon for fremtiden

MartinaKaufmann_IngvildLilleheie_1000x750Kurset «Veiledning og instruksjon – mensendiecktradisjonens arbeidsprinsipper» skal gi inspirasjon og kompetanse til å videreføre sentrale sider ved tradisjonen.

Den tidligere studieretningen i mensendieck ved OsloMet hadde en omfattende instruksjon av øvelser, spesielt i grupper. Denne kompetansen ønsker NFFs faggruppe for mensendieckfysioterapi å videreføre gjennom dette nye kurset.

To engasjerte kursledere med lang erfaring som gruppeinstruktører, Martina Kaufmann og Ingvild Lilleheie (bildet, fra venstre), ser frem til å videreføre kunnskap til deltakerne om mensendiecktradisjonens «hva, hvordan og hvorfor».

Organisering, tid og sted
Kurset er tredelt, og holdes i Oslo. Første kurshelg er 11.–12. mars. Andre helg er 3.–4. juni, og siste helg er 9.–10. september. Mellom hver helgesamling legges det opp til egenarbeid i form av instruksjonspraksis og egenstudium.

Gruppebehandling: bærekraft for fremtiden
– Faggruppen er glad for at kurs i mensendieckfysioterapi blir en del av det fondsfinansierte etterutdanningstilbudet i NFF. Flere og flere lever lenger med sykdom og plager, og denne befolkningsutviklingen bidrar til økt behov for helse- og omsorgstjenester, sier Eva Tumidajewicz, leder i Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for mensendieckfysioterapi.

Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager er blant de viktigste årsakene til redusert helse og nedsatt livskvalitet, og er en dominerende årsak til sykefravær og nedsatt arbeidsevne/uførhet.

– Gruppebehandling er en samfunnsøkonomisk bærekraftig måte å møte denne utviklingen på. Flere lever lenger med sykdom og plager, og denne befolkningsutviklingen bidrar til økt behov for helse- og omsorgstjenester. Gruppetrening er en bærekraftig måte å møte denne utviklingen på, sier Tumidajewicz.

Mensendieck – kort fortalt
Mensendieck-gruppetrening ble utviklet av den amerikanske legen og billedhuggeren Bess Mensendieck (1861–1957) i begynnelsen av forrige århundre, og ble først etablert som et forebyggende helsetilbud. Som bevegelsessystem fikk det stor utbredelse både i Europa og USA.

I Norge har mensendieckgymnastikk vært praktisert siden 1920-tallet. Bevegelsessystemet utviklet seg senere til å bli en del av fysioterapeututdanningen. Nå er utdanningen lagt ned og integrert i den øvrige fysioterapeututdanningen.

Mensendieck har alltid hatt som mål å være helsefremmende og forebyggende, og ledelse av grupper har hatt en sentral plass i fagutøvelsen. Nå etterspørres kompetanse i ledelse av grupper i alle sektorer, kommuner og private helseinstitusjoner.

– Gruppebehandlingens fordeler er at den er aktiv og sosial, avlaster én-til-én-behandling og reduserer ventetid. Det er samfunnsøkonomisk gunstig, sier Tumidajewicz.

Veiledning og instruksjon
Faggruppen ønsker å videreføre kunnskap om denne tradisjonen og gi opplæring i veiledning og instruksjon med utgangspunkt i mensendiecktradisjonens arbeidsprinsipper. Instruksjonsformen tar blant annet utgangspunkt i pedagogiske læringsteorier, bevegelsesanalyse og teorier innen motorisk læring, motivasjon og kommunikasjon. Målet med denne instruksjonsformen er å gi deltakerne erfaring i – og kunnskap om – egen kropp.

Behandling, forebygging og helsefremming
Deltakerne på kurset vil lære mer om veiledning og instruksjon både av enkeltpasienter og av grupper. De får inngående kunnskap om hvordan de kan bruke mensendieck-øvelsene både som behandling, og som et helsefremmende og forebyggende verktøy.

Kurset passer for fysioterapeuter som ønsker opplæring i et variert øvelsesutvalg, å utvikle kompetanse i å lede grupper og å utføre øvelsesbehandling i grupper. Kurset passer også for deg som ønsker å friske opp kunnskap.

Om kurslederne
Kursleder Ingvild Lilleheie er utdannet mensendieckfysioterapeut, og har en doktorgrad i helsevitenskap. Hun har 25 års erfaring som gruppeinstruktør fra både helsetjenesten og på treningssenter. For tiden instruerer hun mensendickgrupper, styrketreningsgrupper, pulstimer og yoga/pilatestimer på Moov treningssenter i Drammen. Ingvild har lang klinisk erfaring som fysioterapeut i kommunehelsetjenesten, på sykehus, i rehabilitering og bedriftshelsetjeneste, og har jobbet som leder i både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. I tillegg har hun jobbet som høyskolelektor ved studieretning Mensendieck på OsloMet, hvor hun blant annet underviste studentene i gruppeinstruksjon etter mensendiecktradisjonens arbeidsprinsipper.

Kursleder Martina Kaufmann er utdannet mensendieckfysioterapeut, og har 20 års erfaring som gruppeinstruktør innen Qigong og Taiji og som prosjektleder, samt erfaring fra fallforebygging, rehabilitering og gruppetrening etter mensendiecks arbeidsprinsipper. Hun underviser i bedrifter, private grupper og i treningsgrupper ved fysikalsk institutt. Kaufmann sitter i NFFs faggruppestyre.

Les mer om kurset

Meld deg på her

(Foto: privat)

Kanskje du også liker

HEAL-tilnærming på fagdag i ridefysioterapi
HEAL-tilnærming på fagdag i ridefysioterapi
7 desember, 2023

Kroppsorientert, psykoterapeutisk: HEAL-tilnærming på fagdag i ridefysioterapi Er du ridefysioterapeut? Snart kan du lær...

Helfo sender ut brukerundersøkelse 8. mars
Helfo sender ut brukerundersøkelse 8. mars
26 februar, 2024

Helfo sender ut brukerundersøkelse 8. mars Brukerundersøkelsen vil bli sendt ut per e-post til en rekke behandler-gruppe...

Konferanse om medisinsk overaktivitet
Konferanse om medisinsk overaktivitet
23 januar, 2023

Kom på konferanse om medisinsk overaktivitet! Muskel- og skjelettplager og kroppspress er blant temaene når "Kloke valg"...