Landsmøtet 2023

Forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund

Forbundsstyret 2023-2025-1

Billedtekst: Forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund. Fra venstre Patrick Jensen, Mona Lønning Kjos, Kenneth Martinsen, Kathrine Rømmen, Elisabeth Harstad, Gerty Lund og Kine Tveten. Stig Fløisand var ikke til stede da bildet ble tatt.

Forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund mener det er nødvendig med tiltak som styrker organisasjonen for fremtiden. Styret foreslår derfor et eget prosjekt for å utvikle forbundet.

I tillegg skal landsmøtet behandle revidert budsjett 2024 samt flere saker fra ulike organisasjonsledd.

Her finner du sakene

- Det er ingen tvil om – slik vi ser det – at tiden vi lever i krever at vi ser på oss selv og tar en grundig vurdering av hvordan vi kan utvikle oss for å gå fremtiden bedre i møte. Det er også i tråd med vedtak fra tidligere landsmøter, sier forbundsleder Gerty Lund.

I dag, mandag 6. november, ble sakene til landsmøtet sendt til alle delegater. I sak 5.1 foreslår forbundsstyret et prosjekt som ser på utviklingen av organisasjonen. Denne saken behandlet forbundsstyret i to lukkede møter.

- I utgangspunktet ønsker vi i styret å ha full åpenhet. Likevel valgte vi å lukke denne saken innledningsvis. Det fordi vi trenger arbeidsmøter hvor vi kan snakke uten at bordet fanger. Vi var ikke sikre på om vi ville gå for et nytt prosjekt. Når vi så vedtok det, er det naturlig og ønskelig å åpne saken slik at landsmøtet kan diskutere og beslutte veien videre, sier Lund.

Stort behov

Forbundsstyret mener det er nødvendig med et organisasjonsutviklingsprosjekt blant annet fordi Norge og verden står ovenfor store endringer. Det er økt press på helsetjenester, mangel på helsepersonell og stort behov for oppgavedeling.

- Norsk Fysioterapeutforbund er det desidert største forbundet for fysioterapeuter i Norge, og vi har et ansvar for å ta en sterk og tydelig stemme ovenfor forvaltning og politikere. Det gjelder spesielt i forhold til innretningen av helsetjenester og oppgavefordeling. Skal vi klare det, trenger vi så mange fysioterapeuter som mulig bak oss. I tillegg trenger vi å være organisert slik at vi kan ta en kvalifisert stemme, sier Lund.

Hun er blant annet bekymret over at fysioterapeuter i mindre grad enn leger, sykepleiere, kiropraktorer og andre helseprofesjoner er organisert.

- Det er alltid viktig å ha sterke profesjonsforbund som vårt for at vi skal ha et velfungerende demokrati. Trepartssamarbeidet er en bærebjelke i det norske samfunnet. Nå er det viktigere enn noen gang at vi har en solid organisasjon, sier Lund.

Landsmøtet samles tirsdag 28. november. Møtet gjennomføres digitalt.

Kanskje du også liker

Fysioterapi til personer med lungesykdommer
Fysioterapi til personer med lungesykdommer
6 desember, 2023

Fysioterapi ved lungesykdommer: Teori og praksis for bedre funksjon og helse Vil du ha økt kompetanse når det gjelder ak...

Fysioterapi og kreft 2
Fysioterapi og kreft 2
31 oktober, 2023

«Fysioterapi og kreft 2»: Kunnskapsbasert behandling for kreftpasienter Har du allerede grunnleggende kunnskap om onkolo...