Fysioterapitjenester i utvikling: 
Om å forstå og utnytte de digitale mulighetene 

Temadag_31052024_iStockphoto-AaronAmat_1000x750

På temadagen om digitalisering i fysioterapi 31. mai vil deltakerne få en innføring i hva den digitale omstillingen i tjenestene innebærer, med flere eksempler, og kravene dette stiller til fysioterapeuters digitale kompetanse. 

Temadagen «Digitalisering i fysioterapi – hva, hvorfor og hvordan?» skal øke fysioterapeuters digitale kompetanse, forstått som både kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

For å forstå og utnytte de digitale mulighetene på kompetent vis må fysioterapeuter blant annet mestre digitale verktøy, kunne utføre praktiske oppgaver, kommunisere, innhente eller behandle informasjon. Også digital dømmekraft, når det gjelder forhold som personvern, kildekritikk og informasjonssikkerhet, er en viktig del av den digitale kompetansen.

Vyer og virkeligheter
Det brukes gjerne store ord om digitalisering i helsevesenet. Om at «fremtiden er nå», om potensialet for en «omdefinering av fysioterapeutisk praksis», og om «en revolusjon for hva man kan oppnå for pasientene», slik det nylig ble formulert i en Physiospot-artikkel om «virtual care».

To av medlemmene i arbeidsgruppen for Norsk Fysioterapeutforbunds digitaliserings-temadag 31. mai velger for sin del mer nøkterne, praksisnære formuleringer omkring utviklingen – og utfordringen for fysioterapeutene:

«Det er viktig at fysioterapeuter er med på den digitale omstillingen og tilegner seg digital kompetanse. Vi kommer til å se økt bruk av digitale verktøy i helsetjenesten fremover».

Det sier Lars Martinsen, PhD-stipendiat, Enhet for Helsetjenesteforskning og Innovasjon, Diakonhjemmet Sykehus, og fysioterapeut i Indre Østfold kommune.

Hege Bentzen, førsteamanuensis ved fakultet for helsevitenskap, institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi ved OsloMet, formulerer det slik:

«Det er forventninger til at også fysioterapeuter skal ta i bruk digitale verktøy som en del av tjenestene de tilbyr.»

Bentzen viser til Nasjonal helse- og samhandlingsplan, hvor det blant annet kommer tydelig frem at en del av rehabiliteringstjenestene skal digitaliseres i fremtiden.

En temadag for de mange
Digital omstilling vil berøre helse- og omsorgstjenestene på kryss og tvers. Temadagen retter seg derfor mot fysioterapeuter på alle nivåer i spesialist- og kommunehelsetjenesten, inkludert turnusfysioterapeuter som er medlemmer av NFF. Studentmedlemmer og annet helsepersonell med interesse for temaet er velkomne til å delta.

Temadagen arrangeres … du har nok allerede gjettet det! … digitalt. Kursavgiften er lav (490 for medlemmer, 400 for NUF-medlemmer).

Dette får deltakerne med seg:

  • kjennskap til digitaliseringstrender i helsetjenesten
  • presentasjon av eksempler på hvordan fysioterapitjenesten digitaliseres i dag og kan digitaliseres i fremtiden
  • økt grunnlag for kritisk refleksjon og nytenkning rundt digitalisering av fysioterapitjenester
  • kunnskap til å kunne vurdere konsekvenser, etikk og personvern knyttet til bruk av digitale verktøy i helsetjenesten

Les mer om temadagen og se programmet

Meld deg på her

Temadag digitalisering 31. mai - presentasjon av forelesere

Temadager om digitalisering

Norsk Fysioterapeutforbund vil i perioden 2024–2026 arrangere flere temadager om digitalisering i helsetjenesten. Temadagene vil belyse betydningen av den digitale omstillingen for ulike områder av fysioterapifaget.

Temadagen 31. mai er først ut, og er utformet slik at den skal være aktuell for alle fysioterapeuter, både de som utøver fysioterapitjenester og ledere. 

Programmet for temadagen vil gi en forståelse av hva digitalisering er, hva det innebærer for oss som fysioterapeuter, og hvilke krav og forventninger som foreligger. Dette blir konkretisert ved at hoveddelen av programmet inneholder eksempler på digitalisering av fysioterapitjenester, fra kommunehelsetjenesten, privat praksis og spesialisthelsetjenesten.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com/AaronAmat)

Kanskje du også liker