Krever frist for oppjustering av deltidshjemler for avtalefysioterapeuter

ASA 4313 forhandlingene

Billedtekst: Forhandlingsdelegasjonen fra Norsk Fysioterapeutforbund. Fra venstre Lisette Engh (Næringspolitisk råd), Anne Kristine Jarbo (sekretariatet), Patrick Jensen (leder Næringspolitisk råd), Henriëtta Richter Uitdenbogaardt (sekretariatet), Gerty Lund (forbundsleder og forhandlingsleder) og Morten Bjerkhaug (sekretariatet). Bente Øfjord var ikke til stede da bildet ble tatt.

Norsk Fysioterapeutforbund krever at deltidshjemler for avtalefysioterapeuter oppjusteres. I dag, tirsdag 24. oktober, startet forhandlingene med KS.

- Fysioterapitjenesten i kommunene er en viktig bærebjelke i kommunehelsetjenesten. Både fysioterapeuter ansatt i kommunene og fysioterapeuter med driftsavtaler leverer helsetjenester som er bra for den enkelte, samt samfunnsøkonomisk gunstig, sier forbundsleder Gerty Lund.

Forbundet mener at det er på høy tid at deltidshjemler oppjusteres.

- Dette har vært tema en rekke ganger. Nå krever vi at deltidshjemlene oppjusteres innen 31. desember 2024, sier Lund.

Kravet fra Norsk Fysioterapeutforbund kommer i forbindelse med forhandlinger om ASA 4313-avtalen. Avtalen regulerer forholdet mellom en kommune og en avtalefysioterapeut.

Driften må ivaretas

I tillegg til kravet om å justere opp deltidshjemler påpekte Lund i sin innledning til forhandlingene at det er viktig å ivareta driften av instituttene, samt at avtalefysioterapeuter blir inkludert og informert som en fullverdig del av kommunehelsetjenesten.

- Avtalen legger til rette for utveksling av informasjon mellom kommunen og avtalefysioterapeutene. Vi erfarer likevel at for mange får informasjon for sent i sentrale spørsmål. Det hemmer tjenesten og bidrar til misforståelser og misnøye som skaper unødvendig støy mellom kommunens administrasjon og avtalefysioterapeuter, sier Lund.

Norsk Fysioterapeutforbund krever derfor at avtalefysioterapeutene får informasjon på et tidlig tidspunkt om saker som har betydning for drift og tjenesten.

Flere krav

Forbundet krever også at inntak av vikarer, ammefri, flytting av driftstilskudd og kompensasjon ved pandemier reguleres bedre.

Forhandlingene om ny rammeavtale ASA 4313 skjer 24. og 25. oktober.

Delegasjonen fra Norsk Fysioterapeutforbund består av Gerty Lund, forbundsleder og forhandlingsleder, Patrick Jensen, leder av Næringspolitisk råd, og Lisette Engh, nestleder i Næringspolitisk råd.

Fra sekretariatet deltar: Morten Bjerkhaug, seksjonsleder Arbeidsliv, Anne Kristine Jarbo, juridisk rådgiver og seniorrådgiverne Bente Øfjord og Henriëtta Richter Uitdenbogaardt.

Du kan lese kravet i sin helhet her.

Kort om ASA 4313

Rammeavtale inngått mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund samme med øvrige fysioterapiorganisasjoner

Avtalen regulerer temaer som utlysning og tildeling av avtalehjemmel, overdragelse av praksis, lokalisering av praksis, fravær, vikar, tvisteløsninger, kontaktpersoner og samarbeidsutvalg

Avtalen gjelder i to år av gangen og forlenges hvis ingen av partene krever forhandlinger. Norsk Fysioterapeutforbund har sagt opp avtalen til reforhandling.

Les også "Ønsker innspill om ASA 4313-avtalen"

 

Kanskje du også liker