Norsk Fysioterapeutforbund ønsker innspill om ASA4313-avtalen

 

Patrick Jensen smilerNorsk Fysioterapeutforbund ønsker innspill fra avtalefysioterapeuter om hva rammeavtalen ASA4313 bør inneholde. Frist for innspill til NFF er 1. juli. 

Billedtekst: Leder i Næringspolitisk råd, Patrick Jensen. Foto: Bo Mathisen.

Annethvert år kan Norsk Fysioterapeutforbund, som én av fire avtaleparter (KS, NMF, PFF og NFF), be om at ASA4313 reforhandles. Avtalen inngås for to år av gangen, men forlenges automatisk med ett år dersom ingen ber om reforhandling.

 

Rammeavtalen regulerer rettigheter og plikter mellom den enkelte avtalefysioterapeut og kommunen. Rammeavtalen gjelder alle kommuner med unntak av Oslo.

 

- Avtalen er viktig for avtalefysioterapeuter ettersom den regulerer driften av selvstendig næringsdrivende fysioterapivirksomhet som en del av den kommunale helsetjenesten. Vi ønsker derfor å få innspill til endringer og kanskje nye temaer Hvilke utfordringer møter våre medlemmer i sin praksishverdag, spør leder for Næringspolitisk Råd i Norsk Fysioterapeutforbund, Patrick Jensen.

 

Har du opplevd utfordringer som kunne ha vært unngått dersom de var regulert i ASA4313, kan du nå komme med forslag til forbedringer og endringer. Alle forslagene blir vurdert og politisk behandlet i Næringspolitisk råd og forankres deretter i Forbundsstyret.

 

Innspill kan sendes til seniorrådgiver i Norsk Fysioterapeutforbund, Henrietta Richter, innen 1. juli. Tilbakemelding sendes til: hr@fysio.no 

 

Kort om ASA4313-forhandlingene 

 

  • Avtalen utløper 31.12.2023
  • Norsk Fysioterapeutforbund vurderer å reforhandle avtalen høsten 2023 og vil gi beskjed til Kommunenes Sentralforbund om dette før 1. oktober
  • Norsk Fysioterapeutforbund ønsker innspill fra medlemmer om hva avtalen bør inneholde

Kort om ASA4313-avtalen 

  

  • Er en rammeavtale som regulerer driften av næringsdrivenes fysioterapivirksomhet som en del av den kommunale helsetjenesten
  • Hver enkelt kommune avgjør hvor mange avtalehjemler kommunen har behov for
  • Gjelder alle norske kommuner unntatt Oslo

Kanskje du også liker