Helseutfordringer hos eldre – ny kunnskap og økt kompetanse

Illustrasjonsfoto_kurs_demens_psykiskhelse_1000x750

Høstens temabaserte kurs i fysioterapi for eldre er «Demens og psykisk helse hos eldre», som går over tre dager i Oslo i november. 

Dette er et kurs for fysioterapeuter som jobber med eldre innen alle virksomhetsområder og har behov for og ønske om fordypning i demens og alderspsykiatri. Kurset forutsetter basiskunnskap innen aldring/normal aldring, sykdommer hos eldre og funksjonsvurdering av eldre. Gjennomført grunnkurs i fysioterapi for eldre – som også arrangeres i 2024, tidligere på høsten – er anbefalt som grunnlag.

Kurset er utviklet i samarbeid med Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe fysioterapi for eldre.

Ny kunnskap, styrket handlingskompetanse 
Vi har mye kunnskap og økende forskning på området motorikk, fysisk aktivitet og trening, diagnostikk, behandling og forebygging for denne pasientgruppa. Med et stort spekter av sentrale temaer vil kurset bidra til å styrke og utvikle teoretiske kunnskaper og ferdigheter hos deltakerne på disse områdene, så vel som handlingskompetanse, samarbeid og refleksjon over egen yrkesutøvelse.

Kurset skal bidra til å styrke og utvikle fysioterapeuters evne til å gjennomføre ny kunnskap i praksis, i møte med dagens og morgendagens utfordringer innen helsetjenester til eldre. Deltakerne skal også kunne synliggjøre betydningen av fysioterapeutens kompetanse og rolle overfor pasientgruppen inn mot samarbeidspartnere på alle tjenestenivå, og reflektere over egen rolle, valg og prioriteringer i forhold til eldre med demens eller andre alderspsykiatriske lidelser.

Les mer om kurset

Meld deg på her

Om kurslederne:

Sven Renberg er spesialfysioterapeut og turnusveileder ved Ahus, alderspsykiatrisk avdeling. Renberg har videreutdanning innen psykisk helsearbeid, og har 15 års klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten.

Kjersti Moen er spesialist i fysioterapi for eldre, Sykehuset i Vestfold HF, Geriatrisk seksjon, og har jobbet i over 30 år med eldre i både kommune og i spesialisthelsetjeneste. De siste 25 årene har Moen jobbet klinisk med utredning av personer med demens, fallutredning, personer med psykiske problemstillinger, akutt og kronisk funksjonssvikt på geriatrisk poliklinikk og i geriatrisk sengepost. Moen har vært kursleder på dette kurset de siste årene, og har dessuten hatt undervisning på fysioterapeututdanningen (bachelor).

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com)

Kanskje du også liker