Forbundslederen møtte fysioterapeuter i Narvik

Har gjort fysioterapi synlig i kommunen

Narvikgjengen-1

I Narvik kommune har kommunalt ansatte fysioterapeuter gått fra å invitere seg selv for å synliggjøre fysioterapi, til å bli invitert. Forbundsleder Gerty Lund er imponert.

Billedtekst: Regionleder Markus Fjellheim-Fosseli og forbundsleder Gerty Lund møtte fysioterapeuter i Narvik. På bildet er: Solveig Kindlihagen, Kjersti Lunde, Hanna Norheim, Ole Morten Strømsnes, Raymond Wiik, Mathias Børvik, Helene Smith,  Agnete Samuelsen Skutvik, Ingrid Bogholm Nystad, Martine Stenbak.

Innerst i Ofotfjorden, nærmest midt mellom Bodø og Tromsø, ligger Narvik kommune omkranset av fantastiske alpine fjell som Rivtinden, Beisfjordtøtta og Rombakstøtta.

12,7 fysioterapiårsverk i kommunen, samt 16,9 årsverk for avtalefysioterapeuter, betjener et innbyggertall på 22 000.

Når de kommunalt ansatte møter forbundslederen, forteller de om en kommune med Friskliv- og mestringstjeneste som blant annet tilbyr kurs i depresjonsmestring, belastning og hverdagsglede.

Frisklivsvenner

Ingrid friskliv Narvik

Billedtekst: Fysioterapeuter som jobber ved Friskliv i Narvik. Fra venstre: Mathias , Agnete Samuelsen Skutvik og Ingrid Bogholm Nystad.

I tillegg forteller de om gruppetilbud og frisklivsvenner.

- Frisklivssvenner er frivillige som har gruppeaktiviteter. De har oss som fysioterapeuter som mentorer, og gruppene de har ansvar for driftes gjennom Facebook, sier Ingrid Bogholm Nystad.

Frisklivsvennene inviterer til aktivitet èn gang per uke og legger ut turrapporter på Facebookgruppen jevnlig. Hver uke er cirka 50 med på aktivitetene.

- I starten krevde det mye av oss som fysioterapeuter. Nå går det lettere og vi har i alt sju grupper tilsammen, sier Nystad.

Blitt mer synlige

Hun og de andre fysioterapeutene opplever at dette og andre tiltak har gjort at de blir mer synlige.

- I og med at vi legger ut innhold på siden jevnlig, viser vi frem hva vi gjør. I starten var vi opptatt av at bildene skulle anonymisere deltakerne. Nå spør vi om de vil stille opp, og det gjør de aller fleste, sier

Dermed blir historiene mer interessante på sosiale medier. I tillegg har politikerne og journalistene i større grad fått øynene opp for fysioterapeutene og tjenestene.

- Vi er jo ingen hemmelig tjeneste, og nå får vi jevnlig spørsmål fra lokalavisen som lager artikler basert på det de leser på for eksempel Facebook. Det gjør at også politikerne ser hva de bruker penger på, sier Nystad.

Fysioterapi for voksne

På Voksen fysioterapi er det i alt fem årsverk fordelt på sju terapeuter i Narvik. De samarbeider tett med sykehusfysioterapeuter og avtalefysioterapeutene, samt gleder seg til det nye helsehuset og sykehuset står klart.

Fysioterapeutene tilbyr blant annet korttidsopphold, hverdagsrehabilitering, habilitering for voksen, ambulant fysioterapi og fallforebyggende grupper.

- Vi opplever store endringer de siste årene. Blant annet har flere institusjonsplasser blitt nedlagt og vi har økt gruppevirksomhet, forteller Solveig Kindlihagen.

Utfordringer

De peker blant annet på utfordringer som kort liggetid på sykehus, uvante problemstillinger, høyt press på plassene på REO (en forsterket sykehjemsavdeling med 15 døgnkontinuerlige sengeplasser primært for etterbehandling og rehabilitering etter sykehusopphold), ventelister på langtidsplasser og egnede boliger, høyt press fra administrasjonen om rask utskrivning og en dreining av fokus vekk fra langsiktig rehabilitering.

Barnefysioterapi og prosjekter

Barnefysioterapeutene har to fulle stillinger, samt to 100-prosentstillinger i prosjekt. De tilbyr helsefremmende barnehage, helsestund, pappagrupper og tverrfaglig samarbeid om skolevegring. 

Sykehusfysioterapeuter

Gerty Lund møtte også sykehusfysioterapeutene ved Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik. Hun fikk omvisning, samt møte med de ansatte.

- Det er særdeles nyttig for meg å møte fysioterapeuter ute i tjenesten. Våre medlemmer er på mange måter mine arbeidsgivere og de vet hvor skoen trykker. Samtidig er det viktig at vi opplyser om hvordan vi i Norsk Fysioterapeutforbund jobber og hvilke muligheter det gir å være medlem hos oss, sier Lund.

 

Dette ønsker de av NFF

  • Fremme at fysioterapeuter er viktige aktører i forebygging
  • Fremme at fysioterapeuter har en helhetlig tilnærming til pasienter
  • Fremme riktig og god informasjon og hva som er gode helsevalg
  • Fremme viktigheten av fysioterapi inn mot eldrebølgen politisk - både rehabilitering og forebyggende
  • Kommunalt ansatte og de privatpraktiserende fysioterapeutene med avtalehjemler - hvilken rolle skal vi ha og hvordan samarbeide best mulig
  • Tydelige føringer for hva kommunal rehabilitering skal inneholde - både i hjemmet og på institusjon
  • Jobbe for at fysioterapeuter skal være en skal-tjeneste i helsestasjon og at skolehelsetjenesten bemannet ut i fra en norm
  • Definere fysioterapeutens rolle og oppgaver i helsestasjon og skolehelsetjenesten tydelig
  • Jobbe for mer forutsigbare finansieringsordninger
  • Nettverksseminarer med kompetanseheving og erfaringsdeling for ansatte i helsestasjon og skolehelsetjenesten

 

 

 

 

 

Kanskje du også liker