Mensendieckgruppe-behandling mot langvarige smerter

MartinaKaufmann_IngvildLilleheie_1000x750-1

Kombinasjonen av fysisk aktivitet, pasientopplæring og kognitive teknikker, individuelt tilpasset, er kjernen i mensendiecktradisjonens gruppeinstruksjon.

Denne kjernen trer tydelig fram i Norsk Fysioterapeutforbunds kurs i mensendieckgruppebehandling for pasienter med langvarige smerter. Kurset går over tre helger før og etter sommeren, med arbeidsperiode mellom kurshelgene. Det er utviklet i samarbeid med forbundets faggruppe for mensendieckfysioterapi. Kursledere er Martina Kaufmann og Ingvild Lilleheie (bildet, fra venstre).

Mål og hensikt 
Tilnærmingen i mensendiecktradisjonen overfor pasienter med langvarige smerter har som mål å endre bevegelsesmønstre og opplevelse av smerte hos pasientene. Langsiktig og individuelt tilpasset trening kan bidra til redusert smerte, økt kroppsbevissthet og bedret funksjon. Pasientopplæring og kognitive teknikker koples med den fysiske aktiviteten for å oppnå dette. Tilnærmingen egner seg godt for pasienter med langvarige smerter, men også for å forebygge langvarige smerter.

– Dette kurset gir en unik mulighet for fysioterapeuter til å få innsikt og kompetanse i mensendieck-basert gruppebehandling for disse pasientene, sier fysioterapeut Ingrid Næss. Hun har flere tiårs erfaring med veiledning og instruksjon av mensendieckgrupper, og mener det er et tap av kompetanse for fysioterapifaget at den grundige utdanningen innen instruksjon og ledelse av grupper ikke videreføres i grunnutdanningen. Desto viktigere er det at Norsk Fysioterapeutforbund har et kurstilbud innenfor denne retningen, mener hun.

Kurset gir økt kompetanse i veiledning og instruksjon av øvelser anvendt på individ- og gruppenivå ved bruk av mensendieckfysioterapi i et behandlende, helsefremmende og forebyggende perspektiv. Instruksjonsformen tar blant annet utgangspunkt i pedagogiske læringsteorier, bevegelsesanalyse og teorier innen motorisk læring, motivasjon og kommunikasjon.

–  Gruppebehandling for pasienter med langvarige smerter er givende både for fysioterapeutene og pasientene. Behandling i grupper skaper ofte en egen positiv dynamikk og stemning, der pasientene flytter fokus fra egne smerteplager til glede over aktivitet og mestring sammen med andre, sier Ingrid Næss.

Individ og samfunn
Kurslederne Kaufmann og Lilleheie vil spesielt fremheve den pedagogiske tilnærmingen i mensendiecktradisjonen, og at instruksjonen ansvarliggjør pasienten. De peker på at å tilby denne typen trening i gruppe er en egnet og økonomisk bærekraftig måte å hjelpe pasienter med langvarige smerter på.

– Samfunnsnytten er åpenbar, både rent økonomisk og i et folkehelseperspektiv. Gruppetrening egner seg i behandlingen av flere ulike tilstander, og kan dermed bidra til å korte inn lange køer til individuell fysioterapibehandling, avslutter Ingrid Næss.

Noe som passer for meg?
Ja, for alle fysioterapeuter som ønsker opplæring i et variert øvelsesutvalg, å utvikle kompetanse i å lede grupper og utføre øvelsesbehandling i grupper. Men også for deg som ønsker å friske opp kunnskap!

Sentrale kurstemaer:

  • Pedagogiske arbeidsprinsipper
  • Anvendt funksjonsforståelse
  • Observasjon som metode
  • Anvendt motorisk læring og postural kontroll
  • Kognitive teknikker, motivasjon og mestring
  • Eksplisitt instruksjonsform og hjernens plastisitet
  • Relasjon og alliansebygging
  • Grupper og gruppedynamikk
  • Ledelse og organisering av grupper
  • Øvelsesbehandling i et helsefremmende og forebyggende perspektiv

Les mer om kurset

Meld deg på her

Om kurslederne:

Kursleder Ingvild Lilleheie er utdannet mensendieckfysioterapeut, og har en doktorgrad i helsevitenskap. Hun har 25 års erfaring som gruppeinstruktør fra både helsetjenesten og på treningssenter. For tiden instruerer hun mensendieckgrupper, styrketreningsgrupper, pulstimer og yoga-/pilatestimer på Moov treningssenter i Drammen. Ingvild har lang klinisk erfaring som fysioterapeut i kommunehelsetjenesten, på sykehus, i rehabilitering og bedriftshelsetjeneste, og har jobbet som leder i både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. I tillegg har hun jobbet som høyskolelektor ved studieretning Mensendieck på OsloMet, hvor hun blant annet underviste studentene i gruppeinstruksjon etter mensendiecktradisjonens arbeidsprinsipper.

Kursleder Martina Kaufmann er utdannet mensendieckfysioterapeut, og har 20 års erfaring som gruppeinstruktør innen Qigong og Taiji og som prosjektleder, samt erfaring fra fallforebygging, rehabilitering og gruppetrening etter mensendieck-arbeidsprinsipper. Hun underviser i bedrifter, private grupper og i treningsgrupper ved fysikalsk institutt. Kaufmann sitter i NFFs faggruppestyre.

Kanskje du også liker