50 ledere i fysioterapitjenesten samlet til
NFFs lederkonferanse

Skjermbilde 2022-09-20 kl. 09.57.48Avtaleverk for avtalefysioterapeuter, erfaringer fra samarbeidsutvalg, forskriften for habilitering og rehabilitering, kompetanseledelse og kommunikasjon som lederverktøy. Det sto på agendaen da Norsk Fysioterapeutforbund arrangerte konferanse for ledere og fagledere i kommunal fysioterapitjeneste. 

For første gang etter pandemien kunne 50 ledere og fagledere fra hele landet samles til lederkonferanse i Asker. Muligheter og utfordringer for den kommunale fysioterapitjenesten var hovedtema. 

Konferansens første tema var avtaleverket knyttet til avtalefysioterapien og erfaringer med dette. Seniorrådgiver i NFF Bente Øfjord gjennomgikk Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale, Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.  og ASA 4313.   

Lene Ziener - medlem i Næringspolitisk råd - kom med mange innspill til rådets videre arbeid på disse områdene.   

Samarbeidsutvalg og forskrift 

Deltakerne fikk også presentert erfaringer med samarbeidsutvalg ved Tor Frithjof Wigers Larsen fra Bergen kommune. I tillegg delte Birgit Pedersen, avdelingsleder i Larvik kommune, erfaringer med samarbeid om utlysning og tildeling av avtalehjemler. 

Regionleder Hans Leo Dagsviks stilte i sitt foredrag spørsmålet: Er det mulig å blåse liv i forskriften for habilitering og rehabilitering og bruke den til utvikling av tjenestene i kommunene? 

Og forbundsleder Gerty Lund, Kenneth Martinsen og Astrid Flothyl Semb fra Skien kommune, samt Ragnhild Svenslie fra Ørsta kommune, belyste behovet for prioriteringer. De presenterte også eksempler på hvordan det jobbes for å styrke tjenesten.                         

Ledelse, kommunikasjon og etikk 

Sven Mollekleiv, Senior Vice President og Senior Adviser i DNV (et globalt selskap innen kvalitetsikring og risikohåndtering) snakket om kompetanseledelse blant annet knyttet til FNs bærekraftmål.  

Kommunikasjonsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, Irene Mårdalen gav deltakerne et innblikk i betydningen av kommunikasjon i ledelse og Leder for Rådet for Fysioterapietikk, Stig Fløisand og medlem av rådet Marit Brustugun Sartz, belyste etiske utfordringer gjennom eksempler på etiske problemstillinger i fysioterapeutenes praksis, bruk av sosiale medier, rollene behandler-pasient og etisk refleksjon på arbeidsplassen.  

Torgrim Tønne fra Tiller Fysioterapi og manuellterapi i Trondheim, avsluttet konferansen med et humoristisk foredrag hvordan ta kloke valg i en travel hverdag som fysioterapeut.  

NFF har arrangert årlige konferanser for ledere og fagledere i den kommunale fysioterapitjenesten, men de siste årene har det kun vært mulighet for kortere teams møter. 

Foto: Jan Frode Rønning

 

Kanskje du også liker