Generalforsamling i IFOMPT - Internasjonal faggruppen for manuellterapeuter

Feirer 50 år – og bytter navn

Per Olav på verdenskongressen

Billedtekst: Per Olav Moberg Peersen under generalforsamlingen i Basel.

International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapist (IFOMPT) feirer 50 år med å endre navn til “The International Federation of Manual and Musculoskeletal Physical Therapist.

Navneendringen ble bestemt i forbindelse med generalforsamlingen i Basel, som går av stabelen fra 4. - 6. juli.

Nordmann med fra starten

The International Federation of Manual and Musculoskeletal Physical Therapist var den første spesialistgruppen – eller faggruppen – i Verdens Fysioterapiorganisasjon. Gruppen ble etablert allerede i 1974 med blant andre norske Freddy Kaltenbord som en av fire grunnleggere.

- Faggruppen – eller spesialistgruppen – anses som den ledende gruppen av fysioterapeuter under paraplyen til Verdens Fysioterapiorganisasjon, og ble fremhevet som et forbilde og en målestokk for andre spesialistgrupper av president Mike Landry på generalforsamlingen, forteller Per Olav Moberg Peersen.

Peersen er leder for faggruppen for manuellterapi i Norsk Fysioterapeutforbund, og deltar på generalforsamlingen.

Derfor endres navnet

- Verdens Fysioterapiorganisasjon anser vår faggruppe som den naturlige spesialistgruppen for muskel- og skjelettfysioterapi, sier han.

Navneendringen skjer blant annet for at navnet bedre skal reflektere bredden i moderne praksis, samtidig som både opprinnelsen og geografiske implikasjoner skal respekteres.

- Navneendringen skjer også fordi vi ønsker å posisjonere oss bedre til å påvirke globale helseutfordringer og styrke vår posisjon som spesialister innen muskel- og skjelettlidelser, sier Peersen.

Han mener organisasjonen tydelig må representere manuellterapeuters brede kompetanse.

- En navneendring bidrar til å forsterke vår synlighet for et bredere publikum og fremme ytterligere engasjement blant medlemmene, sier Peersen.

Forslaget om navneendring ble vedtatt med 22 mot èn stemme.

- Også vi i faggruppen for manuellterapi har de siste årene diskutert navneendring. Det samme har IFOMPT gjort. Navneendringer vekker sterke følelser hos enkelte medlemmer. Det gjelder spesielt for bruk av ordene "orthopaedic" og "manipulative". I flere land er IFOMPT synonymt med en kompetansegruppe innen ortopedisk og manuell behandling. I Norge har vi en unik situasjon der manuellterapeuter har utvidede rettigheter og kompetanseområder, tilsvarende det som i utlandet kalles extended scope practitioners. Når IFOMPT nå endrer navn og inkluderer både manuell og muskelskjelett fysioterapi, ønsker vi å tydeliggjøre bredden og kompetansen vi representerer, sier Peersen.

 

 

Kanskje du også liker

Fysioterapidagen 2023: fysioterapi og artritt
Fysioterapidagen 2023: fysioterapi og artritt
15 august, 2023

Fysioterapidagen 2023: fysioterapi og artritt Artritt er det internasjonale temaet på Verdens fysioterapidag i 2023. Hvo...

Takket World Physiotherapy for støtten
Takket World Physiotherapy for støtten
30 mai, 2023

Generalforsamlingen i Dubai Takket World Physiotherapy for støtten Billedtekst: Gerty Lund sammen med Esther-Mary D’Arcy...