- Gratulerer med den internasjonale Fysioterapidagen 

Forbundsleder Gerty Lund gratulerer alle fysioterapeuter med dagen i dag, 8. september.

Gerty portrett-1

Hurra, hurra, hurra! I dag vil jeg gratulere alle fysioterapeuter for den formidable innsatsen dere gjør for pasienter og pårørende i hele landet vårt. 

I dag – 8. september – er den internasjonale fysioterapidagen. I år settes fokuset på fysioterapeutenes rolle i veiledning og forebygging av artritt. 

Temaet er utvilsomt viktig, spesielt for pasientene, men også for å sette fysioterapeuters jobb på agendaen. 

Artritt er en akutt eller kronisk leddbetennelse hvor pasienten opplever smerter, hevelse, stivhet og rødhet over leddene. Noe som gir redusert funksjon og bevegelighet. Sykdommen er gjerne forbundet med depresjon eller angst. 

Med riktig behandling og tilnærmingsmåte kan de fleste håndtere symptomene og ha et godt liv. Der – som ofte ellers - har vi fysioterapeuter en nøkkelrolle. 

Aktivitet og bevegelse er viktig for alle pasienter med artritt, og du som fysioterapeut kan vurdere tilstanden til den enkelte samt hvor mye pasienten kan mestre.  

Du er den aller beste til å veilede om hva slags aktivitet pasienten kan utføre, hvilke dose du vil anbefale og hvordan pasienten kan håndtere symptomene.  

For oss fysioterapeuter er det ikke overraskende at vi kan gjøre dette for denne – og mange andre – pasientgrupper. Samtidig opplever vi at altfor mange pasienter, pårørende, politikere og byråkrater ikke vet hva vi jobber med og hvilke pasienter vi kan hjelpe. Ei heller at vi er en del av offentlig helsetjeneste. 

Vi – i Norsk Fysioterapeutforbund – setter fysioterapeuters arbeid på kartet hver eneste dag. Det gjør vi blant annet gjennom kontakt med politikere på Stortinget, i regjeringen og lokalt i kommunene. Vi snakker også med byråkratene. 

Du – som jobber klinisk – er nærmest til å informere og orientere pasientene og pårørende. 

 Jeg er glad for at jeg har så mange som over 10.000 fysioterapeuter med på laget. Jeg skulle gjerne hatt nesten dobbelt så mange. I Norge har vi akkurat bikket 18.000 autoriserte fysioterapeuter. Når vi står sammen, blir vi sterkere og synes bedre. Vår stemme blir enda tydeligere. 

Det er nødvendig at vi fortsetter påvirknings- og informasjonsarbeidet. Vi har fortsatt et stort behov for å fortelle og forklare hva vi gjør for pasientene hver dag.  

Vi – som fysioterapeuter – er der for pasienten gjennom hele livet. Fra fødsel til død. Vi gjør en forskjell i pasientenes og pårørendes liv, fordi vi har kunnskap om både den somatiske og psykiske helsen. Vi ser hele mennesket.  

God fysioterapi er viktig og blir enda viktigere i fremtiden. Fysioterapeutrollen er – som de fleste andre helseprofesjoner – i endring. Det er viktig at du som fysioterapeut – og vi som forbundet ditt - er med å påvirke rollen i riktig retning for fysioterapifaget og for pasientene.   

 Jeg vil derfor benytte anledningen på en dag som denne til å takke deg for at du er med på laget til Norsk Fysioterapeutforbund og sikrer at fysioterapeuter forblir en åpenbar profesjon i offentlig helsetjeneste. 

  

 

 

Kanskje du også liker