Fysioterapidagen 2023: fysioterapi og artritt

Illustrasjon infomateriale norsk - Fysioterapidagen 2023
Artritt er det internasjonale temaet på Verdens fysioterapidag i 2023. Hvordan den enkelte kan leve best mulig med en artrittsykdom fremheves, sammen med fysioterapeutenes rolle i veiledning og forebygging.

Verdens fysioterapidag (heretter Fysioterapidagen) er 8. september, og markeres hvert år av fysioterapeuter og deres organisasjoner over hele verden. I år har den internasjonale fysioterapiorganisasjonen World Physiotherapy rettet søkelyset mot artritt, en samlebetegnelse for mange ulike typer leddsykdom. Årets tema er en naturlig oppfølger til det internasjonale temaet i 2022, som var artrose.

Informasjonen til publikum om årets tema konsentrerer seg om følgende:

  • Hva artritt er, og hva som er noen av de vanligste typene av artritt.
  • Hvordan artritt-symptomer ofte fremstår, oppleves og varierer. 
  • Hvilken betydning jevnlig fysisk aktivitet og trening har ved alle former for inflammatorisk artritt, for at den enkelte skal kunne leve best mulig med sykdommen.
  • Hva fysioterapeuter kan bidra med i den helhetlige behandlingen av artritt, inkludert å veilede den enkelte i å trene trygt, øke aktivitetsnivået, sette seg mål og finne riktig balanse mellom hvile og aktivitet.

Hvordan markere Fysioterapidagen i 2023?
Norsk Fysioterapeutforbund oppfordrer medlemmene til å markere dagen på egnede måter fredag 8. september. Den enkleste måten å markere dagen på er å gjøre det norskspråklige materialet nedenfor tilgjengelig for pasienter og andre brukere av fysioterapitjenester. Skriv ut, legg ut i venterom, heng opp i alle publikumsområder!

I heftet «Arthritis – How to take part: activities guide» gir World Physiotherapy tips og ideer til markering av dagen.

Materiale på norsk, til nedlasting:

Hva er artritt? (A4)
Leddgikt (A4)
Trening er trygt (A4)  |  Trening er trygt (A3)
Fysioterapi og artritt (plakat, A4)  |  Fysioterapi og artritt (plakat, A3)

Temasider på engelsk, World Physiotherapy:

https://world.physio/wptday

Det internasjonale temaet er åpenbart ikke like relevant for alle typer virksomheter. Mange fysioterapeuter bruker derfor også dagen til å formidle overfor pasienter, brukere, andre yrkesgrupper eller publikum generelt hva deres virksomhet tilbyr av tjenester, og bredden og spesialiseringen i den fysioterapifaglige kompetansen i virksomheten.

Vis deg/dere frem
Uansett hvordan du velger å markere Fysioterapidagen 2023: Vi oppfordrer deg til å sende informasjon om og foto fra lokale aktiviteter til regionlederen i din NFF-region.

Budskap og lokale aktiviteter knyttet til Fysioterapidagen 2023 kan du også formidle i sosiale medier med denne emneknaggen:

#fysioterapidagen2023

Vil du nå utenfor Norges grenser? Den internasjonale emneknaggen brukes uten årstall:

#WorldPTDay

Fotokonkurranse på Instagram
Også i år arrangerer vi en fotokonkurranse i anledning dagen. Vi vil gjerne at medlemmene våre deler egne foto på Instagram med motiv fra din/virksomhetens markering av dagen og/eller knyttet til årets tema og budskap. Fotografiene bør være fra selve dagen fredag 8. september, eller fra forberedelsene til markering av dagen. Vi plukker ut inntil tre foto som særlig fortjener hederlig omtale. Fotografene det gjelder, får en høstnyttig premie i form av paraply med NFFs logo. Bli med på konkurransen!

Husk å bruke denne emneknaggen for alle bilder du vil skal være med i konkurransen:

#fysioterapidagen2023

Oppgi fotografens navn når du legger ut bildet. Husk personvernet: Alle som er avbildet, må ha gitt sitt samtykke til å bli fotografert, og til deling av fotoet på Instagram.

Bakgrunn
I 1996 vedtok World Confederation for Physical Therapy (WCPT), som i 2020 skiftet navn til World Physiotherapy, at 8. september skulle være verdens fysioterapidag. Datoen ble valgt fordi WCPT ble dannet på den dagen i 1951. Dagen markerer både enhet og solidaritet blant verdens fysioterapeuter, men det er også en dag som skal fokusere på den viktige jobben fysioterapeuter gjør.

 

Kanskje du også liker