Ga gode innspill til helse- og omsorgsdepartementet

Gerty og Bekeng

Billedtekst: Statssekretær Karl Kristian Bekeng og forbundsleder Gerty Lund etter innspillsmøte i Helse- og omsorgsdepartementet.

Forbundsleder Gerty Lund satte fokus på tre hovedtema, da hun ga innspill til Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i dag, mandag 30. oktober.

I forbindelse med opptrappingsplanen for psykisk helse, var Norsk Fysioterapeutforbund en av flere helseprofesjonsforbund som ble invitert til å gi innspill.

- Du ba oss trekke frem de tre viktigste momentene for å realisere ambisjonene i planen. Vi mener det er nødvendig å se på fysisk og psykisk helse i en sammenheng, legge til rette for helsefremmende og forebyggende tjenester til barn og unge der de bor samt ha en tverrfaglig opprustning av psykisk helsevern for barn og voksne, sa Lund.

Hun underbygget prioriteringen blant annet med å henvise til at skader og ulike sykdommer er risikofaktorer for å utvikle psykiske helseproblemer og at langvarige muskel- og skjelettsmerter ofte er forbundet med psykiske lidelser.

- Jo flere smertepunkter og jo sterkere smerteintensitet, jo større er sannsynligheten for også å ha psykiske helseutfordringer. Det viser blant annet en norsk studie publisert i 2022, sa Lund.

Hun viste også til at pasienter med primært psykiske sykdommer kan utvikle alvorlige somatiske helseproblemer.

- Bare i år har det kommet to rapporter som underbygger – og jeg vil si roper varsku – om dette, sa Lund.

Hun påpekte også at det er viktig å jobbe forebyggende allerede fra barna er små og at helsestasjon, barnehage og skole må være hovedsatsingsområder de neste 10 årene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Gerty og AnkaBilledtekst: Gerty Lund er glad for å møte blant andre Anne-Kari Rime, president i Legeforeningen.

Lund er glad for at regjeringen ønsker innspill, og at de inviterer et bredt spekter av helseprofesjonsforbund.

- Vi opplever at regjeringen ønsker våre innspill velkommen. Det er jeg glad for. Jeg er også glad for at vi møter helseministeren, statssekretærer og byråkrater sammen med andre forbund. Vi har mye til felles med andre helseprofesjonsforbund. I tillegg gir slike møter oss mulighet til å sette fokus på det som er spesielt for fysioterapeuter, sier Lund.

Forslag til tiltak

  • Tverrfaglig kompetanse må økes
  • Fysioterapeuter må inngå i bemanningen ved helsestasjoner og skolehelsetjenesten – og det må lovfestes
  • Helsestasjon for unge bør få økt fokus og rustes opp tverrfaglig
  • Egenandel for de mellom 16 og 19 år må fjernes
  • Pilot som vurderer henvisningsrett for helsesykepleiere til BUP bør også gjelde fysioterapeuter
  • Vurder om fysioterapeut med spesialistkompetanse i psykomotorisk fysioterapi bør innføres i paragraf 4 i forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern
  • I Legeforeningen faglige veileder for BUP er fysioterapeuters kompetanse anbefalt. Dette bør også komme frem i nasjonale veiledere
  • Offentlig spesialistgodkjenning av fysioterapeuter bør utredes samtidig med utredning av offentlig spesialistgodkjenning av psykologer
  • Tilpasset fysisk aktivitet må tilbys alle pasienter i psykisk helsevern

 

Kanskje du også liker