Oppfølging av personer med benamputasjon

Kursleder_JetteSchack_beinamputasjon_1000x750_2Gjennom kurset «Fysioterapi og benamputasjon» vil deltakerne få økt kunnskap om behandling og rehabilitering av personer med benamputasjon.

Kurset finner sted 25.–26. oktober i Kristiansand. Kurset er utviklet i samarbeid med Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for nevrologi, ortopedi og revmatologi.

Målgruppen for kurset i høst er autoriserte fysioterapeuter med praksis fra sykehus, kommunehelsetjeneste, privat praksis og/eller rehabiliteringsinstitusjoner. 

Kunnskapsbasert oppfølging
Gjennom kunnskapsbasert praksis heves kvaliteten på fagutøvelsen. Kurset fokuserer på behovet pasientgruppen har for langvarig og livslang oppfølging på tvers av nivå i helsesektoren. Det legges til rette for at kursdeltakerne kan øke sin kunnskap om behandling og rehabilitering av personer med benamputasjon i ulike faser, fra de er nyopererte til de er kommet hjem. 

Sentrale temaer:
•    Operasjonsteknikker 
•    Sykdomslære, arteriosklerose, kreft og traume 
•    Fantomfølelse, fantomsmerter og stumpsmerter med ulike tiltak 
•    Barn og kreft 
•    Dysmeli 
•    Mulige postoperative komplikasjoner  
•    Pasientkasuistikker 
•    Proteseoppbygging, alignment og valg av komponenter 
•    Aktivitets- og deltakelsesnivå 
•    Livskvalitet, mobilitet og aktivitet  
•    Trening, biomekanikk og gangteknikk 
•    Tverrfaglig samarbeid og rutiner for oppfølging 
•    Brukerorganisasjoner, likepersoner og brukerinvolvering 

Kursleder Jette Schack (bildet, innfelt) vil dessuten fremheve følgende:

– Vi legger spesiell vekt på hvordan protesen og pasienten påvirker hverandre, det vil si hvordan protesens oppbygging påvirker kroppen og hvordan kroppen påvirker protesen. Samarbeid mellom ortopediingeniør og fysioterapeut er viktig når man jobber med protesebrukere.

Schack peker også på at kurset inneholder en presentasjon av temaet osseointegrasjon (skjelettforankret protese). Rikshospitalet har fått grønt lys til å utføre osseointegrasjon i Norge.

Les mer om kurset

Meld deg på

Om kurslederen:

Jette Schack er fysioterapeut, utdannet i 1992. Hun har i mange år jobbet klinisk med rehabilitering av personer med benamputasjon på Oslo universitetssykehus og vært medansvarlig for driften av Gåskolen. Hun har en mastergrad i rehabilitering fra 2010 og en PhD fra 2020. Jette arbeider nå for Sophies Minde Ortopedi, både i klinikken og med fag- og forskningsutvikling primært relatert til benamputasjon. 

(Illustrasjonsfoto og foto av Jette Schack: fra Sophies Minde)

Kanskje du også liker

Fysioterapi for voksne med nevrologiske lidelser
Fysioterapi for voksne med nevrologiske lidelser
7 desember, 2022

Fysioterapi for voksne med nevrologiske lidelser Gjennom dette praktiske og teoretiske kurset får fysioterapeuter en ny ...

Innføringskurs i ultralyd av lunger og diafragma
Innføringskurs i ultralyd av lunger og diafragma
9 februar, 2024

– Diagnostisk ultralyd av lunger er det nye stetoskopet! I innføringskurset om ultralyd av lunge og diafragma kombineres...

Kurs i ortogeriatri og osteoporose
Kurs i ortogeriatri og osteoporose
12 april, 2023

Fysioterapi for eldre – ortogeriatri og osteoporose I høst kan du skaffe deg et solid grunnlag for god og kunnskapsbaser...