Fysioterapi for voksne med nevrologiske lidelser

Illustrasjonsfoto kurs 01_03_2023 nevrologisk fysioterapi_utsnitt

Gjennom dette praktiske og teoretiske kurset får fysioterapeuter en ny mulighet til å oppdatere og videreutvikle seg innen nevrologi og nevrologisk fysioterapi.

«Fysioterapi for voksne med nevrologiske lidelser» er et grunnkurs som danner grunnlag for videre deltakelse på temakurs innen nevrologisk fysioterapi. Kurset retter seg både mot fysioterapeuter som er ferske innenfor nevrologisk fysioterapi og erfarne som ønsker oppdatering, og er utviklet i samarbeid med NFFs faggruppe for nevrologi, ortopedi og revmatologi (NOR).

Kurset gjennomføres med to samlinger ved Nordlandssykehuset i Bodø, i slutten av januar og mars. Påmeldingsfristen er 20. desember. Kursledere er Stine Susanne Dahl og Kine Therese Moen.

Vi minner om at deltakere kan søke reisestipend fra Fysiofondet.

Formål
Fagfeltet er i stor utvikling, med et økende fokus på å integrere ny forskning i kunnskapsbasert praksis. Kurset skal bidra til at fysioterapeuter har grunnleggende og oppdatert kunnskap og ferdigheter innen undersøkelse, vurdering og behandling av voksne med nevrologiske lidelser. Det legges særlig vekt på klinisk resonnering og praktiske verktøy.

Læringsmål og temaer:
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha oppnådd følgende læringsmål: 

  • Oppdatert kunnskap om motorisk kontroll, plastisitet og læring
  • Økt kunnskap om og praktisk ferdighet i funksjonsundersøkelse og valg av standardiserte tester  
  • Oppdatert kunnskap om og ferdigheter i behandling av funksjonsforstyrrelser på bakgrunn av skade og sykdom i sentralnervesystemet  

Sentrale temaer er:

  • motorisk kontroll, plastisitet og læring.
  • undersøkelse, standardiserte tester, behandling og evaluering med særlig fokus på postural kontroll, arm-/håndfunksjon og gange.
  • perseptuelle og kognitive utfordringer.
  • patologiske og kompensatoriske endringer av muskeltonus og ufrivillige bevegelser.

Les mer om kurset
Meld deg på

Illustrasjonsfoto, øverst: Bo Mathisen. Nedenfor, fra venstre: kurslederne Stine Susanne Dahl og Kine Therese Moen (private foto).

Kursleiarane Stine Susanne Dahl og Kine Therese Moen

 

Kanskje du også liker

Fysioterapi og kreft 2
Fysioterapi og kreft 2
31 oktober, 2023

«Fysioterapi og kreft 2»: Kunnskapsbasert behandling for kreftpasienter Har du allerede grunnleggende kunnskap om onkolo...

Bobath Advanced: et femdagers kunnskapsbad!
Bobath Advanced: et femdagers kunnskapsbad!
23 juni, 2023

Bobath Advanced: et femdagers kunnskapsbad! Dette kurset i november er for deg som arbeider med nevrologiske pasienter, ...