Frode Jahren blir ny generalsekretær for fysioterapeutene

Frode Jahren og Gerty

Frode Jahren blir ny generalsekretær i Norsk Fysioterapeutforbund. Han tiltrer stillingen 1. oktober.

- Jeg ser fram til å jobbe i Norsk Fysioterapeutforbund. Fysioterapeuter har en sentral og viktig plass i helsetjenesten og er viktige fagfolk. De er avgjørende innenfor muskel- og skjelett, rehabilitering og folkehelse, sier Frode Jahren.

Han mener fysioterapeuter har en særdeles viktig rolle i det veiskillet Norge står ovenfor.

- Med de kraftige endringene i demografien, der antallet eldre vokser sterkt, har fysioterapeutene en avgjørende rolle blant annet i arbeidet med å sørge for at flere kan bo hjemme lengre. Fysioterapeutenes arbeid og behandling sørger for bedre livskvalitet for den enkelte og er særdeles god samfunnsøkonomi, sier Jahren.

Han mener det er viktig at Norsk Fysioterapeutforbund jobber for å ivareta og styrke fysioterapeuters rolle i helsetjenesten.

- Som forbund skal vi naturligvis jobbe for fysioterapeuters lønns- og arbeidsvilkår og for faglig utvikling av fysioterapeuter. Samtidig opplever jeg at forbundet også tenker på hva som er best for pasientene. Det er jeg glad for og ønsker å videreføre, sier Jahren.

Jahren kommer fra stillingen som generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), en stilling han fratrådte høsten 2023. Jahren sluttet etter uenighet med styret. En uenighet som endte med at LHL og Jahren inngikk en sluttavtale.

- Jeg har jobbet med drift av rehabiliteringsklinikker i 15 år og møtt mange kompetente fysioterapeuter med et stort engasjement for faget og for pasientene. Det å få mulighet til å lede administrasjonen i et profesjonsforbund som jobber for bedre arbeids- og lønnsvilkår og for utvikling av faget, gleder jeg meg til. Jeg vet jeg går til utfordrende oppgaver, og også det ser jeg frem til, sier Jahren.

Forbundsleder Gerty Lund er fornøyd med ansettelsen.

- Vi hadde utrolig sterke kandidater. Frode Jahren skilte seg ut. Han har god organisasjonsforståelse, god økonomisk forståelse samt forstår utfordringsbildet vårt. Han viste også at han har gode tanker om hva vi kan gjøre fremover, sier Lund.

 

Kanskje du også liker