Nyutdannede fysioterapeuter prioriteres i Norsk Fysioterapeutforbund

Kenneth og KristinNorsk Fysioterapeutforbund mener nyutdannede fysioterapeuter er så viktige at forbundet gir dem ekstra rabatt på kurs, samt legger til rette for et faglig oppslagsverk.

Det ble vedtatt under Hovedlandsmøtet 30. november.

- Det er særdeles hyggelig at begge våre forslag ble tatt så godt i mot. Vedtakene har stor betydning for nyutannede fysioterapeuter, sier leder Kristin Bakkeli i Nyutdannede Fysioterapeuter (NUF) i NFF.

Under sitt innlegg på Hovedlandsmøtet påpekte hun blant annet at et stort flertall av de unge som har tatt kurs i 2022, har gjort det fordi NUF-medlemmer har fått 20 prosent rabatt av ordinær medlemspris på etter- og videreutdanningskursene til NFF.

Ordningen i 2022 var en prøveordning, som nå formelt videreføres.

Trenger kurs

Nyutdannede fysioterapeuter hungrer etter kunnskap. Vi vil gjerne gå på kurs. Samtidig har mange av oss deltidsjobber og vikariater. Det å få rabatt på kurs, hjelper oss enormt, sier Bakkeli.

Hun foreslo også at Norsk Fysioterapeutforbund sentralt sørger for at fysioterapeuter får tilgang til faglige oppslagsverk.

 Også det vil være til god hjelp. Det er helt greit at vi – spesielt vi som er nyutdannet – ikke har svar på alle spørsmål pasientene stiller oss. Det å enkelt kunne lete og finne informasjon, gjør at vi kan svare pasientene bedre, sier Bakkeli.

Alle stemte for

Leder for faggruppelederforum, Kenneth Martinsen, gir – som resten av delegatene på landsmøtet - sin fulle støtte til forslaget.

Jeg har full forståelse for at de som nettopp er ferdig med utdannelsen, har behov for å få enda mer kunnskap. Det vi lærer på studiet og i turnus, gir et godt grunnlag. Samtidig er det ingen tvil om at du kan kjenne behovet for mer kunnskap, når du står alene med en pasient, sier Martinsen.

 

Kanskje du også liker