Før hovedtariffoppgjøret i offentlig sektor 

- Vi må sikre fysioterapeuter en lønn som gjør jobbene mer attraktive 

_01_6751

Mer enn 60 prosent av norske kommuner melder om utfordringer med å rekruttere fysioterapeuter. Ved årets forhandlinger krever Norsk Fysioterapeutforbund reallønnsvekst for fysioterapeuter i offentlig sektor. 

- Lønn er en viktig faktor for å tiltrekke oss og bevare fysioterapeuter i offentlig sektor. Det bør derfor både være gode lønns- og arbeidsvilkår og tilstrekkelig med stillinger. Dette slik at fysioterapeuter skal kunne gi sine viktige bidrag til barn og unge, psykisk syke, forebygge frafall i arbeidslivet samt ivaretakelse av de eldres helse og funksjonsnivå, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund. 

Lund påpeker at fysioterapeuter også bidrar til å redusere behovet for kirurgi samt pleie- og omsorgstjenester. 

Det er KS arbeidsgivermonitor fra 2023 som viser at mer enn 60 prosent av kommunene har utfordringer med å rekruttere fysioterapeuter. I tillegg viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) at økningen i antall årsverk for fysioterapeuter i spesialisthelsetjenesten er lavere enn for flere andre helseprofesjoner. 

Rehabilitering og forebygging 

Norsk Fysioterapeutforbund mener vi har et godt utgangspunkt før årets forhandlinger. Betydningen av forebygging og rehabilitering har fått økt fokus. 

Blant annet slo Riksrevisjonen tidligere i år fast at en rekke pasienter ikke får rehabiliteringstjenestene de har behov for av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten,  og at samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten ikke fungerer til beste for pasienten. 

Rapporten “Tid for handling” fra Helsepersonellkommisjonen, viste også et krevende utfordringsbilde for fremtiden.  

“Tilstrekkelig og kompetent personell er avgjørende for at sykehus og kommuner skal kunne tilby helse- og omsorgstjenester av god kvalitet”, skrev de i sin rapport. 

- Slik situasjonen er – og fremtiden ser ut – er det ingen tvil om at vi bør ha gode forhandlingskort. Så får vi inderlig håpe at også de vi forhandler med, ser viktigheten og nødvendigheten av kompetent helsepersonell, sier Lund. 

Omfattende planlegging 

Foran årets hovedtariffoppgjør - som starter etter påske - har Norsk Fysioterapeutforbund gjennomført en spørreundersøkelse samt foretatt en lønnsundersøkelse blant våre medlemmer.  

Vi har i tillegg hatt flere regionale tariffkonferanser for tillitsvalgte samt fått innspill fra medlemmer og tillitsvalgte med jevne mellomrom. 

- Svarene tyder på at vi oppnådde et akseptabelt resultat for våre medlemmer i fjor. De har fått en lønnsøkning som i prosent er høyere enn gjennomsnittlig for befolkningen for øvrig, sier Lund.

Kort om årets hovedtariffoppgjør 

Norsk Fysioterapeutforbund forhandler i områdene Spekter, KS, Stat, Oslo kommune og Virke. 

Spekter starter 9. april 
KS starter 15. April 
Stat starter 22. April 
Oslo kommune starter 22. April 
Virke starter 17. Juni 

Vi forhandler for cirka 4 500 medlemmer 

Billedtekst: Norsk Fysioterapeutforbund forhandler for cirka 4 500 medlemmer i årets hovedtariffoppgjør. Her er forbundsleder Gerty Lund sammen med forhandlerne. Fra venstre Susanne Gallala, Stine Malerød, Gerty Lund, Marianne Hauger og Henrietta Richter. Foto: Bo Mathisen.

 

Kanskje du også liker