Forbundslederen på besøk i Bodø 

Ber fysioterapeuter snakke med lokalpolitikere i valgkampen 

Bodø 2

Fysioterapi er billig investering for å sikre at eldre bor trygt hjemme, at arbeidstakere kommer tilbake i arbeid raskt og at barn og unge kan leve verdige liv. Gi den beskjeden til lokalpolitikerne! 

Forbundsleder Gerty Lund fortalte om sitt ønske under høsten valgkamp, da hun og regionleder Markus Fjellheim- Fosseli møtte fysioterapeuter i Bodø. 

- Vi har mer enn 10.000 medlemmer. Tenk om alle dere stiller lokalpolitikere spørsmål om hvordan de vil hjelpe eldre til å bo trygt hjemme, få ansatte raskt tilbake i jobb og gi barn og unge gode levekår. Fysioterapeuter kan bidra til å løse mange av de utfordringene norske kommuner står ovenfor i dag og årene fremover. 

Møter sine egne 

Gerty Lund står foran et 20-talls fysioterapeuter i en foredragssal på Sølvsuper helse- og velferdssenter i Bodø. Hun viser tall og tanker, men aller mest er hun opptatt av å få innspill og høre hva fysioterapeutene mener. 

Bodø med foredragsholdereBilledtekst: Ansatte fysioterapeuter i Bodø kommune.

De får hun i hopetall og tilbakemeldingene noteres og tas med tilbake til Kirkegata 15 i Oslo for vurdering og eventuelt oppfølging. 

Også når hun møter avtalefysioterapeutene og ansatte ved Nordlandssykehuset, forteller hun om ønsket sitt.  

- Jeg tror ikke politikere verken sentralt eller lokalt vet hvor god økonomi og hvor klokt det er å ansette fysioterapeuter eller opprette flere driftstilskudd. Det gir mange gode helsetjenester for lite penger, sier Lund. 

Klokt med flere fysioterapeuter 

Bodø med avtalefysioerBilledtekst: Avtalefysioterapeuter i Bodø.

Hun tenker blant annet på fastlønnstilskuddet kommuner får når de ansetter fysioterapeuter. I tillegg betaler kommuner kun driftstilskudd for avtalefysioterapeuter. Det betyr blant annet at de slipper forsikringer, pensjonsutgifter og arbeidsgiveransvar.

- I tillegg vil kommuner som satser på rehabilitering spare millioner av kroner, sier Lund. 

Og viser blant annet til et prosjekt fra Indre Østfold kommune som ble gjennomført i perioden 2016-2020. I rapporten fra prosjektet, som ble skrevet om i Fysioterapeuten, forteller de om et eksempel hvor kommunen benyttet tverrfaglig vurderingsteam. 

Før tilbudet ble etablert, fikk en pasient som bodde hjemme besøk fire ganger per dag av to ansatte fra hjemmetjenesten. Etter rehabilitering var det nok med besøk hjemme to timer per uke. Det ga en besparelse på rett i overkant av én million kroner per år for én person. 

Les mer 

Lund viser også til tall som viser at hoftebrudd koster det offentlige helsevesenet over ni milliarder kroner hvert år, og at det å lære eldre fallteknikk og drive fallforebygging sparer samfunnet for enorme kostnader. 

Les mer 

- Da er det kanskje ikke så rart at jeg oppfordrer alle våre medlemmer til å bruke muligheten de har i forbindelse med høstens valgkamp. Gå ut og møt dine lokalpolitikere, sier Lund. 

PS Kommunestyre- og fylkestingsvalget er mandag 11. september 2023.  

 

 

Kanskje du også liker